Now showing items 1-1 of 1

  • Marketing bankovních služeb v České spořitelně, a.s. 

    Rychlá, Jana
    Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu bankovních služeb. Je v ní popsaná teorie tvorby marketingového mixu banky, tvorba marketingové kampaně a řízení vztahu s klienty. Cílem práce je posouzení používaných ...