Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace strategického nákupu 

    Beneš, Jaroslav
    Předložená diplomová práce charakterizuje nákupní procesy v podniku. Vymezuje a definuje způsob práce nákupu, jeho podnikové funkce a procesy. Cílem práce je komplexním způsobem seznámit s nákupními procesy vč. všech ...