Now showing items 1-1 of 1

  • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Opava 

    Franek, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Opava, kde analyzuje problém nezaměstnanosti v letech 2004 - 2007. Je zde popsána struktura uchazečů o zaměstnání z hlediska pohlaví, vzdělání, věku a ...