Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh strategie jakosti u společnosti B-projekting,spol.s.r.o. 

    Kostková, Adriana
    Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním formulovaným VUT Brno FP z 19/2007. Na základě analýzy současného stavu u B –projekting, spol. s.r.o., Zlín, s využitím nejnovějších poznatků, trendů, zkušeností a požadavků ...