Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Blahoušková, Simona
    Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti NEKR SERVIS s. r.o. v období 2003 – 2006 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Kromě finanční analýzy je provedena i SWOT analýza, která určuje silné a ...