Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh restrukturalizace firmy 

    Vymazal, Ladislav
    Tato práce se zabývá restrukturalizačními opatřeními týkajícími se výrobního úseku a lidí, kteří v něm působí. Analytická a návrhová část jsou nejdůležitějšími kapitolami práce. Analýza je tématicky rozdělena na tři části. ...