Now showing items 1-1 of 1

  • Motivace zaměstnanců v České pojišťovně 

    Vališová, Nela
    Diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců v České pojišťovně. Na základě získaných informací je analyzována současná situace ve společnosti, určeny problémové oblasti a navržena opatření na zlepšení.