Now showing items 1-1 of 1

  • Finanční plánování malé firmy 

    Papoušková, Anna
    Diplomová práce obsahuje teorii k finančnímu plánování zaměřenou na principy a metody finančního plánování, dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování a kontrolu plánu. Praktická část obsahuje sestavený dlouhodobý finanční ...