Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj malé firmy cestou diverzifikace 

    Haštabová, Jana
    Diplomová práce charakterizuje rozvoj malé firmu PZK servis,s.r.o. z Příbora cestou diverzifikace. Popisuje její obchodní, marketingové, organizační, finanční a časové procesy a analyzuje možná rizika podnikatelského plánu.