Poslední příspěvky

 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Brezovský, Jindřich
  Bakalářská práce s názvem „MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ“ je zpracována dle platných předpisů ve formě architektonické studie. Objekt je situován ve městě Přerov, blízko historického centra, při ulici Brabansko, stojí ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Steuer, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na nábřeží řeky bečvy v Přerově. Jedná se o polyfunkční dům s funkcemi bydlení, obchodu a občanské vybavenosti. Koncept je založen ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Mastíková, Jana
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova novým objektem. Navržený městský ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Flajžíková, Žaneta
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova novým objektem (objekty). S ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Doležalová, Pavlína
  Návrh městského domu je koncipován s respektem k zástavbě v jeho bezprostřední blízkosti i k celkovému charakteru celého města a městského nábřeží. Je především domem pro místní obyvatele, nikoliv pouhou atrakcí města. Z ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Štefková, Barbora
  Polyfunkční dům s nabídkou bytů a prodejních prostor k pronájmu,s odpovídajícím počtem parkovacích stání. Součástí budovy je rovněž luxusní restaurace s výhledem na řeku Bečvu a historické centrum.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Mai Lan, Chi
  Koncept polyfunkčního nárožního domu na nábřeží v Přerově je založen na rozdělení parcely na dvě části. Tyto části jsou propojeny plnohodnotnou uličkou se vstupy do obchodů a bytů. Ulička vede z úrovně terénu přes obchody ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Frgalová, Anna
  Zadaná lokalita je místem míchání stylů, forem a tvarů. Za nejvýraznější se dá považovat funkcionalistická sokolovna, kterou byla brána jako určující prvek okolí. Snaha o přiblížení se této formě moderním tvarem vyústila ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Novák, Albert
  Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření nového veřejného prostoru. Prvotní myšlenkou bylo pokračování v řadové zástavbě a dotvoření prostoru nároží, po sléze se ukázalo daleko atraktivnějším řešením opačná orientace objektů. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Zika, Vratislav
  projekt městského domu na nabřeží v přerově, oblý tvar sleduje pohyb zastáčky, kvůli parovodu není dům dotažen až ke konci parcely
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Benedová, Kateřina
  Z polohy parcely a potřeb města vyplývá i funkce stavby a z funkce a návaznosti na okolí její forma. Lokace je ideální pro bydlení seniorův-v docházkové vzdálenosti od centra města se službami a úřady a zároveň v klidném ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Veselý, Josef
  Problematika městského domu vznikajícího v blízkosti historického centra je převážně determinována kontextem, souvislostmi. (Městský) dům není možné navrhovat bez vztahu k okolním materiálovým, tvarovým, urbanistickým, ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Kouřil, Vojtěch
  Dům vytváří místo pro zastavení. Místo nárožního symbolu veřejný prostor. Membrána do soukromého a polosoukromého.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Matrtaj, Marek
  Mestský dom na nábreží – dom navrhnutý podľa urbanistického motta – ľudia sú tam, kde sú ľudia – a odlišných perspektiv vnímania – žijúce nábrežie podporené mestotvorným centrom voľného času na strešnej terase a parterom ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Ferenc, Matej
  Cieľom tejto práce je riešenie mestského domu na nábreží rieky Bečvy v Přerove. Na najkrajšej parcele, okolo ktorej raz možno budú plávať remorkéry je miesto pre bývanie pre obchod, kultúru a stretnutie. Presne tak ako to ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Hlaváčková, Soňa
  zelené oko
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Novák, Jakub
  Návrh mestského domu na nábreží v Přerove Bakalárska práca pojednáva o návrhu polyfunkčného objektu na dôležitej nárožnej parcele na nábreží v meste Přerov. Návrh je postavený na požiadavkách na kvalitu a detail vytvoreného ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Šnyrch, Marek
  Stavba je navržena jako dva polyfunkční domy se společnými podzemními garážemi, komercí v parteru a převážně malometrážními byty vhodnými pro funkci domu s pečovatelskou službou. Cílem urbanistické koncepce dostavby území ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Schmid, Vladimír
  Navržený čtyřpodlažní dům reaguje na okolní zástavbu a vyplňuje proluku na nároží. Hmota domu je jako harmonika rozevřena mezi své sousedy a otevírá se k nábřeží a k slunečnímu svitu. Do dvorní části se naopak uzavírá. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Sojáková, Táňa
  Nábřežní poloha s výhledem na historické hradby města a již spíše periferní poloha v Přerově se jeví jako ideální k bydlení. Respekt k okolní zástavbě. Významná sousední budova funkcionalistické sokolovny. V reakci na ...

Zobrazit další