Recent Submissions

 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Chmel, Zdeněk
  Základní myšlenkou domu je vytvoření příjemného prostředí pro bydlení uvnitř bloku pomocí zelené zahrady levitující nad okolní zástavbou. Tato zahrada je lemována hmotou domu - horizontálními terasovitými deskami, které ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Koláček, Kamil
  Městský dům na nábřeží v Přerove, nárožní parcela, blízkost historického jádra a centra města. Dům polyfunkčního charakteru.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Höferová, Iveta
  Městský bytový dům pro seniory s parterem obsahujícím společenskou část určenou pro dům a s denním stacionářem, taktéž pro seniory. Dům převážně slouží pro bydlení, byty jsou situovány v 2. NP, v 3. NP a ve 4. NP. Denní ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Tůmová, Helena
  Návrh městského domu se nachází na nárožní parcele na nábřeží v Přerově. Pozemek leží v bezprostřední blízkosti historického jádra města. Navržený objekt citlivě doplňuje stávající zástavbu, včetně funkcionalistické ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Mastíková, Jana
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova novým objektem. Navržený městský ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Samiec, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na nábřeží řeky Bečvy v Přerově. Jedná se o polyfunkční dům s funkcemi bydlení, obchodu a občanské vybavenosti. Návrh reaguje na ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Nováková, Petra
  cílem bakalařské práce bylo najít řešení na rohovou parcelu v blízkosti řeky Bečvy v městě Přerově. Navrhla jsem výukové centrum, workshopy a malometrážní byty.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Superatová, Alena
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova. Bytový dům uzavírá uliční ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Novák, Albert
  Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření nového veřejného prostoru. Prvotní myšlenkou bylo pokračování v řadové zástavbě a dotvoření prostoru nároží, po sléze se ukázalo daleko atraktivnějším řešením opačná orientace objektů. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Ferenc, Matej
  Cieľom tejto práce je riešenie mestského domu na nábreží rieky Bečvy v Přerove. Na najkrajšej parcele, okolo ktorej raz možno budú plávať remorkéry je miesto pre bývanie pre obchod, kultúru a stretnutie. Presne tak ako to ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Stloukalová, Hana
  Budova je 3-4 podlažní. Nižší hmota navazuje na vedlejší dům, vyšší zdůrazňuje nároží a koresponduje s budovou Sokolovny. Dům je určen pro komerci a bydlení.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Čapková, Eliška
  Stavba je situována na nábřeží. Je nárožní budovou. Nachází se v neucelené zástavbě. Důležitý je vztah hmoty stavby a hmoty okolních budov, vztah provozu na nábřeží a provozu ve stavbě, vzájemný pohledový vztah stavby a ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Liškutínová, Hana
  Řeka jako spojující prvek města, vytvoření místa setkání a atrakce.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Koláčná, Markéta
  Návrh polyfunkčního objektu zohledňuje umístění staveniště ve vztahu k městskému jádru Přerova a řece Bečvě. Tvarově objekt reaguje na orientaci ke světovým stranám a hodnotným výhledům, zejména se pak snaží navázat na ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Boušková, Jana
  POLYFUNKČNÍ DŮM J NAVRŽENA JAKO 4PATROVÝ OBJEKT. DLE POŘŽADAVKŮ INVESTORA JSOU ZDE NAVRŽENY MALOMETRÁŽNÍ BYTY VE DVOU PODLAŽÍCH, 1 PODLAŽÍ JE PRO KANCELÁŘE, NA PARTERU JE LÉKÁRNA. 3 PATRA DOMU PATŘÍ ZDRAVOTNICTVÍ- ORDINACÍM.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Havlík, Jan
  Městský dům na nábřeží v Přerově. Dům je ve tvaru vlny. Stavba má bytovou funkci. Je zde 14 bytů, podzemní parkování, komerční vybavennost, luxusní byty, klasické byty, startovní byty. Dům je čtyřpatrový s volným přízemím ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Holcnerová, Lenka
  V bezprostřední blízkosti vilové čtvrti založené v 30. letech, na exkluzivní parcele s výhledem na historické jádro města, na soutoku náhonu Strhanec a řeky Bečvy, v místě, kde se pravidelně vyskytuje Cygnus olor - labuť ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Jarolímek, Adam
  Hlavní myšlenka celého projektu je jednoduchost. Jak jednoduše vyřeši komplikované zadání. Dům je orientovaný k řece na nároží ukončený věží, která se má stát dominantou roztříštěného prostoru. Byty jsou uspořádány ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Kolouchová, Eliška
  Předmětem této bakalářské práce je architektonický a urbanistický návrh městského domu na nábřeží v Přerově. Městský dům je navržen jako čtyřpodlažní polyfunkční objekt, s obchody v 1.NP a byty pavlačového charakteru ve ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Brezovský, Jindřich
  Bakalářská práce s názvem „MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ“ je zpracována dle platných předpisů ve formě architektonické studie. Objekt je situován ve městě Přerov, blízko historického centra, při ulici Brabansko, stojí ...

View more