Now showing items 1-20 of 93

 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Ertl, Ján
  Polyfunkčný dom na nábreží v Přerově. koncept - výhľad na koryto Bečvy a historické centrum Přerova
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Novák, Jakub
  Návrh mestského domu na nábreží v Přerove Bakalárska práca pojednáva o návrhu polyfunkčného objektu na dôležitej nárožnej parcele na nábreží v meste Přerov. Návrh je postavený na požiadavkách na kvalitu a detail vytvoreného ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Štefková, Barbora
  Polyfunkční dům s nabídkou bytů a prodejních prostor k pronájmu,s odpovídajícím počtem parkovacích stání. Součástí budovy je rovněž luxusní restaurace s výhledem na řeku Bečvu a historické centrum.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Vinohradská, Hana
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nároží ulic Brabansko a Malá Dlážka v Přerově. Koncept stavby včetně jejího měřítka vychází z dobové zástavby a členění pozemků. Navržený objekt ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Hlaváčková, Soňa
  zelené oko
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Bartošová, Radmila
  Zadáním je návrh městského domu na nárožní parcele na nábřeží v Přerově. Navrhuji vytvoření dvou samostatných objektů – knihovny, kterou město potřebuje a bytového domu s komercí v přízemí. Objekty reagují na dominantní ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Polášková, Lenka
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova novým objektem (objekty). ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Rýznarová, Iveta
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova novým objektem (objekty). ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Brezovský, Jindřich
  Bakalářská práce s názvem „MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ“ je zpracována dle platných předpisů ve formě architektonické studie. Objekt je situován ve městě Přerov, blízko historického centra, při ulici Brabansko, stojí ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Havlík, Jan
  Městský dům na nábřeží v Přerově. Dům je ve tvaru vlny. Stavba má bytovou funkci. Je zde 14 bytů, podzemní parkování, komerční vybavennost, luxusní byty, klasické byty, startovní byty. Dům je čtyřpatrový s volným přízemím ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Jarolímek, Adam
  Hlavní myšlenka celého projektu je jednoduchost. Jak jednoduše vyřeši komplikované zadání. Dům je orientovaný k řece na nároží ukončený věží, která se má stát dominantou roztříštěného prostoru. Byty jsou uspořádány ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Kolouchová, Eliška
  Předmětem této bakalářské práce je architektonický a urbanistický návrh městského domu na nábřeží v Přerově. Městský dům je navržen jako čtyřpodlažní polyfunkční objekt, s obchody v 1.NP a byty pavlačového charakteru ve ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Superatová, Alena
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova. Bytový dům uzavírá uliční ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Holcnerová, Lenka
  V bezprostřední blízkosti vilové čtvrti založené v 30. letech, na exkluzivní parcele s výhledem na historické jádro města, na soutoku náhonu Strhanec a řeky Bečvy, v místě, kde se pravidelně vyskytuje Cygnus olor - labuť ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Domkář, Milan
  Návrh je tvořen dvěma hmotami, které na nárožní parcele na křížení ulic Brabansko a Malá Dlážka v půdorysu tvoří tvar písmene L. Volný prostor je orientován do nároží. Tím rozšiřuje uliční prostor o náměstí. Hlavním provozem ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Srpková, Barbora
  Pro návrh byly klíčové světelné podmínky danné parcely. Ty vygenerovaly základní tvarové řešení návrhu. Dále byl objekt citlivě řešen dle výškových úrovní okolních domů a s ohledem na minimální stínění. V parteru se nachází ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Čapková, Eliška
  Stavba je situována na nábřeží. Je nárožní budovou. Nachází se v neucelené zástavbě. Důležitý je vztah hmoty stavby a hmoty okolních budov, vztah provozu na nábřeží a provozu ve stavbě, vzájemný pohledový vztah stavby a ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Vašáková, Dagmar
  Daný objekt pomáhá tvořit blok zástavby v daném území. Jedná se o dva kvádry vložené po obvodu parcely, v nichž třetí vytváří nároží (kloub) . Výtvarnému řešení dominuje předsazená konstrukce, která dodává osobitost, vytváří ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Šafář, Martin
  Stavba doplňuje uliční frontu ulice Brabansko a stává se jak důstojným partnerem pro Sokolovnu tak pro menší historizující dům, který nějak nepotlačuje. Hlavním cílem bylo vytvořit komfortní bydlení a doplnit prostor nábřeží ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Miklová, Kamila
  V mé bakalářské práci se zabývám návrhem městského domu na nábřeží v Přerově. Mým úkolem bylo najít vhodné řešení dostavby nároží při ulici Brabanská a Malá dlážka. Po mnoha úvahách jsem zvolila koncept dvou výškově ...