Now showing items 54-73 of 93

 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Toman, Ondřej
  Cílem projektu bylo navrhnout městský dům na nábřeží v Přerově. Lokalita se nachází blízko centra města. Dům je čtyřpodlažní, nepodsklepený. Budova obsahuje veřejné služby (konkrétně kavárnu a mediatéku) a bydlení. Parkování ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Lišková, Pavlína
  Městský dům doplňuje uliční frontu nábřeží. Jeho koncept vychází z mlže unio crassus žíjícho v Bečvě. Reaguje na jeho anatomii. Hlavní funkcí je bydlení, výukové centrum a showroom, dále se v objektu nachází restaurace a ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Dolkošová, Vendula
  ANOTACE Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky domovních bloků na území poblíž křižovatky ulic Brabansko- Malá Dlážka. Lokalita se nachází na situačně exponovaném místě ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Petráková Rybníčková, Božena
  PROJEKT ŘEŠÍ URBANISTICKY A ARCHITEKTONICKY UMÍSTĚNÍ STAVBY NA POZEMKU. NÁROŽNÍ PROSTOR NA NÁBŘEŽÍ ŘEKY BEČVY V PŘEROVĚ JE ŘEŠEN ZASTAVENÍM DANÉHO POZEMKU OBJEKTEM S VÝRAZNÝM PODÍLEM PLOCHY PRO BYDLENÍ. OSTATNÍ PLOCHY V ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Dubská, Lenka
  Polyfunkční dům na nároží u řeky Bečvy. Důraz kladen na výškové akcenty. Nová dominanta města.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Malý, Miroslav
  Hlavní funkcí domu je bydlení. Dům sestává ze tří hmot vytvářejících písmeno U, uprostřed s klidovým atriem. Atrium je v úrovni 2NP, pod terasou je parkování. Hmoty směrem od jihu postupně narůstají. Jižní hmota je nejnižší, ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Čapková, Eliška
  Stavba je situována na nábřeží. Je nárožní budovou. Nachází se v neucelené zástavbě. Důležitý je vztah hmoty stavby a hmoty okolních budov, vztah provozu na nábřeží a provozu ve stavbě, vzájemný pohledový vztah stavby a ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Ferenc, Matej
  Cieľom tejto práce je riešenie mestského domu na nábreží rieky Bečvy v Přerove. Na najkrajšej parcele, okolo ktorej raz možno budú plávať remorkéry je miesto pre bývanie pre obchod, kultúru a stretnutie. Presne tak ako to ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Koláčná, Markéta
  Návrh polyfunkčního objektu zohledňuje umístění staveniště ve vztahu k městskému jádru Přerova a řece Bečvě. Tvarově objekt reaguje na orientaci ke světovým stranám a hodnotným výhledům, zejména se pak snaží navázat na ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Liškutínová, Hana
  Řeka jako spojující prvek města, vytvoření místa setkání a atrakce.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Superatová, Alena
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova. Bytový dům uzavírá uliční ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Novák, Albert
  Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření nového veřejného prostoru. Prvotní myšlenkou bylo pokračování v řadové zástavbě a dotvoření prostoru nároží, po sléze se ukázalo daleko atraktivnějším řešením opačná orientace objektů. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Höferová, Iveta
  Městský bytový dům pro seniory s parterem obsahujícím společenskou část určenou pro dům a s denním stacionářem, taktéž pro seniory. Dům převážně slouží pro bydlení, byty jsou situovány v 2. NP, v 3. NP a ve 4. NP. Denní ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Koláček, Kamil
  Městský dům na nábřeží v Přerove, nárožní parcela, blízkost historického jádra a centra města. Dům polyfunkčního charakteru.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Závorka, Martin
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na nábřeží řeky Bečvy v Přerově. Jedná se o polyfunkční dům s funkcemi bydlení, obchodu a občanské vybavenosti. Návrh reaguje na ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Mastíková, Jana
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova novým objektem. Navržený městský ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Tůmová, Helena
  Návrh městského domu se nachází na nárožní parcele na nábřeží v Přerově. Pozemek leží v bezprostřední blízkosti historického jádra města. Navržený objekt citlivě doplňuje stávající zástavbu, včetně funkcionalistické ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Chmel, Zdeněk
  Základní myšlenkou domu je vytvoření příjemného prostředí pro bydlení uvnitř bloku pomocí zelené zahrady levitující nad okolní zástavbou. Tato zahrada je lemována hmotou domu - horizontálními terasovitými deskami, které ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Švanda, David
  Předmětem bakalářské práce je architektonický a urbanistický návrh dostavby nároží na nábřeží řeky Bečvy v Přerově. Cílem bylo kompaktně a vhodně doplnit hmotu budovy mezi okolní stavby. Předmětem návrhu je bytový dům se ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Stolek, Jan
  Polyfunkční městský dům vytváří ve svém vnitřním prostoru scénu pro promíchání funkcí a zároveň propojuje vnitřní svět vnitrobloku s okolním prostředím.