Now showing items 73-92 of 93

 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Stolek, Jan
  Polyfunkční městský dům vytváří ve svém vnitřním prostoru scénu pro promíchání funkcí a zároveň propojuje vnitřní svět vnitrobloku s okolním prostředím.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Karasová, Miroslava
  Území se nachází na rohu ulic Brabansko a Malá Dlážka, blízko centrální části města Přerova. Městský dům na nábřeží v Přerově tvoří dvě hmoty. Objekt je polyfunkční, obsahuje tyto funkce: parkování, obchody, kavárna, ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Kozelský, Tomáš
  V objemu dominujícího nároží se zde snoubí funkce bydlení, sport, komerce a vzdělání, které jsou v tomto projektu umocněny přítomností veřejného prostoru v jejich centru. Objekt tak funkčně a vizuálně doplňuje potřeby ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Pončík, Martin
  Navržený objekt doplňuje uliční frontu a reaguje na okolní zástavbu jak prostorovým pojetím, tak i hmotným ztvárněním. Prvotní myšlenkou bylo podpořit v okolí nepravidelnou zástavbu. Prostorově ji obohatit a využít volnosti, ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  de Brito, Dagmar
  Úkolem bakalářské práce bylo urbanisticky a architektonicky vyřešit proluku v městě Přerov. Pozemek je na atraktivním mísě s výhledem na zámek a staré město. Můj návrh sestává ze dvou hmot - horizontální a vertikální. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Grísová, Petra
  Navrhovaný objekt se snaží parterem jasně definovat uliční i nábřežní frontu. Parter vytváří jasnou hranici a svou výškou i umístěním komerce snaží udržet městský ráz. Hmota určení k bydlení naopak ustupuje k severní hraně ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Vlčková, Marie
  Dům s pečovatelskou službou na nábřeží v Přerově. Jedná se o třípodlažní objekt s parkováním v prvním nadzemním podlaží. V prvním patře je také navržen parter se službami v podobě lékařské ordinace, kavárny a kadeřnictví. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Kouřil, Vojtěch
  Dům vytváří místo pro zastavení. Místo nárožního symbolu veřejný prostor. Membrána do soukromého a polosoukromého.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Matrtaj, Marek
  Mestský dom na nábreží – dom navrhnutý podľa urbanistického motta – ľudia sú tam, kde sú ľudia – a odlišných perspektiv vnímania – žijúce nábrežie podporené mestotvorným centrom voľného času na strešnej terase a parterom ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Benedová, Kateřina
  Z polohy parcely a potřeb města vyplývá i funkce stavby a z funkce a návaznosti na okolí její forma. Lokace je ideální pro bydlení seniorův-v docházkové vzdálenosti od centra města se službami a úřady a zároveň v klidném ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Kokeš, Jan
  Objekt je navržen jako polyfunkční. V parteru jsou umístěny prodejní plochy, ve druhém, třetím a v pátém až sedmém nadzemním podlaží jsou situovány byty. Architektura městského domu se snaží o citlivé dotvoření uličního ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Flajžíková, Žaneta
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova novým objektem (objekty). S ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Iľko, Lukáš
  Polyfunkcny dom obsahuje administrativu, byvanie, kaviaren, knihkupectvo, garaze, zelene strechy. Dom je ohladuplny k okoliu. Vela bytov maju skvele vyhlady na historicke centrum mesta.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Stehlík, Ondřej
  Městský dům na nábřeží v Přerově doplňuje celkovou kompozici zadané lokality. Prolomenou hmotou nároží reaguje na funkcionalistickou budovu nedalekého sokola. Toto hmotové uspořádání přináší zajímavý vnitřní prostor domu ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Sojáková, Táňa
  Nábřežní poloha s výhledem na historické hradby města a již spíše periferní poloha v Přerově se jeví jako ideální k bydlení. Respekt k okolní zástavbě. Významná sousední budova funkcionalistické sokolovny. V reakci na ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Steuer, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na nábřeží řeky bečvy v Přerově. Jedná se o polyfunkční dům s funkcemi bydlení, obchodu a občanské vybavenosti. Koncept je založen ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Schmid, Vladimír
  Navržený čtyřpodlažní dům reaguje na okolní zástavbu a vyplňuje proluku na nároží. Hmota domu je jako harmonika rozevřena mezi své sousedy a otevírá se k nábřeží a k slunečnímu svitu. Do dvorní části se naopak uzavírá. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Kokeš, Jan
  Objekt je navržen jako polyfunkční. V parteru jsou umístěny prodejní plochy, ve druhém, třetím a v pátém až sedmém nadzemním podlaží jsou situovány byty. Architektura městského domu se snaží o citlivé dotvoření uličního ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Dostálová, Lea
  KONCEPT - Jiný než očekávaný přístup k problému - Snaha o implementaci staletími prověřeného modelu tzv. městského domu (v parteru umístěn obchod či služby, v podlaží pak bydlení) do podmínek Přerova 21. Století. Je to ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Smékal, Jan
  cílem bakalářské práce bylo najít vhodné řešení na nárožní parcelu na nábřeží u řeky Bečvy v městě Přerově. Jako odpověď na tento úkol jsem navrhnul galerii s přilehlou kavárnou a dočasné bydlení pro umělce, návštěvníky a ...