Now showing items 21-40 of 93

 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Juráň, Petr
  Daný stavební pozemek se nachází na nábřeží v moravském městě Přerov, který je v blízkosti historického centra oddělen řekou. Návrh objektu urbanisticky napravuje a doplňuje nesprávnou uliční čáru. Koncept stavby vychází ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Jandejsková, Barbora
  Hmotové doplnění nárožní proluky. Dům je 4 a 3 podlaží vysoký, členěn horizontálně na parkování (1PP), komerci (1NP) a bydlení. Hlavní vstup pro bydlení v 1NP je z ulice Brabansko do dvora, odkud jsou přístupné byty v 2., ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Hude, Pavel
  Dotvoření nároží a nábřeží ulice polyfukčním objektem respektujícím okolí a vytvoření příjemných prostorů pro kolemdoucí i uživatele.Tvrdý beton- jemné nároží.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Škapová, Veronika
  Projekt řeší návrh městského domu v pohledově výrazném nároží při ulicích Brabansko a Malá Dlážka. Hmota objektu se stupňuje směrem k nároží, kde je nejvyšší. Jednoduchému objemu dominují stínící panely na fasádě, jejichž ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Hudáková, Katarína
  Objekt svojou formou reaguje na okolie a otvára obyvateľom bytov výhľad na historické centrum a rieku . Hlavným cieľom bolo čo najefektnejšie využiť parcelu s mnohými obmedzeniami, poskytnúť obyvateľom malometrážnych bytov ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Kolouchová, Eliška
  Předmětem této bakalářské práce je architektonický a urbanistický návrh městského domu na nábřeží v Přerově. Městský dům je navržen jako čtyřpodlažní polyfunkční objekt. V 1. np se nachází restaurace a obchody, 2. až 4. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Hátlová, Tereza
  Městský dům na nábřeží v Přerově tvoří dvě hmoty. Území se nachází na rohu ulic Brabansko a Malá Dlážka.Blízko centrální části města Přerova. Objekt je polyfunkční, obsahuje tyto funkce: bydlení, parkování, kavárna, kanceláře.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Fedorková, Zuzana
  Na parcele sa nachádzajú 2 objemy budov, bytový a administratívny, ktoré sú vzájomne prepojené 1NP s parterom. Tento priestor sa otvára z južnej strany nábrežiu s kaviarenskou terasou a vťahuje okoloidúcich dovnútra. Z ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Šipulová, Janica
  Místo na nábřeží je ve výrazném spojení s nábřežím, řekou a historickou částí Přerova. budova se zcela orientuje k těmto bodum.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Tesková, Kateřina
  Městský dům se nachází na nábřeží v Přerově. Navržená hmota na nárožní proluce navazuje na stávající zástavbu a zalamovaný tvar vytváří otevřený prostor před budovou. V nadzemní části se nachází obchodní parter a dvanáct ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Veselý, Josef
  Problematika městského domu vznikajícího v blízkosti historického centra je převážně determinována kontextem, souvislostmi. (Městský) dům není možné navrhovat bez vztahu k okolním materiálovým, tvarovým, urbanistickým, ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Typltová, Hana
  Cílem urbanistické koncepce je řešení, které má využitím potenciálu lokality přispět ke zvýšení významu daného místa (jak náplní nových objektů, tak i rozšířením plochy veřejného prostranství). Navržený objekt svým tvarem ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Mai Lan, Chi
  Koncept polyfunkčního nárožního domu na nábřeží v Přerově je založen na rozdělení parcely na dvě části. Tyto části jsou propojeny plnohodnotnou uličkou se vstupy do obchodů a bytů. Ulička vede z úrovně terénu přes obchody ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Šnyrch, Marek
  Stavba je navržena jako dva polyfunkční domy se společnými podzemními garážemi, komercí v parteru a převážně malometrážními byty vhodnými pro funkci domu s pečovatelskou službou. Cílem urbanistické koncepce dostavby území ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Křivinková, Tereza
  Urbanisticko-architektonický návrh Městského domu na nábřeží v Přerově vychází ze struktury zástavby na ulici Brabansko. Obytný dům s komercí v přízemí a podzemním parkováním navazuje na hmotu Sokolovny. V ulici Malá Dlažka ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Bělunková, Barbora
  V navržené budově se nachází funkce bydlení, kavárny, knihovny se studovnami a pronajímatelné prostory. V budově je navrženo 5 malometrážních bytů. Dům je složen ze tří části. Železobetonový trakt ve tvaru L . Konzoly,které ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Wolfová, Pavla
  Základem navrhovaného řešení je polyfunkční propojení jednotlivých budov – „kapsulí“, v rámci odděleného provozu, který je centralizován v patiu ve vnitrobloku. Budovy lemují stavební hranici, s jemnými hmotovými úskoky, ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Pyszko, Marek
  Dům je situován na nárožním pozemku na prvém břehu řeky Bečvy, naproti historického centra města Přerova. Nepřímo sousedí s významnou funkcionalistickou stavbou Přerovské sokolovny, a také s ochranným pásmem památkové ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Přehnal, Jan
  Předmětem urbanisticko-architektonické studie je návrh novostavby polyfunkčního domu. Konkrétně se jedná o 2 provozní celky – kulturní a vzdělávací centrum (veřejná část) a bytová (soukromá) část. U KAVC jde o alternativu ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Frgalová, Anna
  Zadaná lokalita je místem míchání stylů, forem a tvarů. Za nejvýraznější se dá považovat funkcionalistická sokolovna, kterou byla brána jako určující prvek okolí. Snaha o přiblížení se této formě moderním tvarem vyústila ...