Now showing items 1-20 of 94

 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Švanda, David
  Předmětem bakalářské práce je architektonický a urbanistický návrh dostavby nároží na nábřeží řeky Bečvy v Přerově. Cílem bylo kompaktně a vhodně doplnit hmotu budovy mezi okolní stavby. Předmětem návrhu je bytový dům se ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Novák, Albert
  Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření nového veřejného prostoru. Prvotní myšlenkou bylo pokračování v řadové zástavbě a dotvoření prostoru nároží, po sléze se ukázalo daleko atraktivnějším řešením opačná orientace objektů. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Závorka, Martin
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na nábřeží řeky Bečvy v Přerově. Jedná se o polyfunkční dům s funkcemi bydlení, obchodu a občanské vybavenosti. Návrh reaguje na ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Jandejsková, Barbora
  Hmotové doplnění nárožní proluky. Dům je 4 a 3 podlaží vysoký, členěn horizontálně na parkování (1PP), komerci (1NP) a bydlení. Hlavní vstup pro bydlení v 1NP je z ulice Brabansko do dvora, odkud jsou přístupné byty v 2., ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Miklová, Kamila
  V mé bakalářské práci se zabývám návrhem městského domu na nábřeží v Přerově. Mým úkolem bylo najít vhodné řešení dostavby nároží při ulici Brabanská a Malá dlážka. Po mnoha úvahách jsem zvolila koncept dvou výškově ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Hudec, Petr
  Moje práce je založena na konceptu komunikace. Myslím tím komunikaci dominanty starého města s dominantou nového města za řekou a lidskou.V neverbální komunikaci používáme určité výrazy. V mé práci jsou to prolamované ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Pyszko, Marek
  Dům je situován na nárožním pozemku na prvém břehu řeky Bečvy, naproti historického centra města Přerova. Nepřímo sousedí s významnou funkcionalistickou stavbou Přerovské sokolovny, a také s ochranným pásmem památkové ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Bartošová, Radmila
  Zadáním je návrh městského domu na nárožní parcele na nábřeží v Přerově. Navrhuji vytvoření dvou samostatných objektů – knihovny, kterou město potřebuje a bytového domu s komercí v přízemí. Objekty reagují na dominantní ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Koláček, Kamil
  Městský dům na nábřeží v Přerove, nárožní parcela, blízkost historického jádra a centra města. Dům polyfunkčního charakteru.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Frgalová, Anna
  Zadaná lokalita je místem míchání stylů, forem a tvarů. Za nejvýraznější se dá považovat funkcionalistická sokolovna, kterou byla brána jako určující prvek okolí. Snaha o přiblížení se této formě moderním tvarem vyústila ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Fedorková, Zuzana
  Na parcele sa nachádzajú 2 objemy budov, bytový a administratívny, ktoré sú vzájomne prepojené 1NP s parterom. Tento priestor sa otvára z južnej strany nábrežiu s kaviarenskou terasou a vťahuje okoloidúcich dovnútra. Z ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Liškutínová, Hana
  Řeka jako spojující prvek města, vytvoření místa setkání a atrakce.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Mai Lan, Chi
  Koncept polyfunkčního nárožního domu na nábřeží v Přerově je založen na rozdělení parcely na dvě části. Tyto části jsou propojeny plnohodnotnou uličkou se vstupy do obchodů a bytů. Ulička vede z úrovně terénu přes obchody ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Ertl, Ján
  Polyfunkčný dom na nábreží v Přerově. koncept - výhľad na koryto Bečvy a historické centrum Přerova
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Juráň, Petr
  Daný stavební pozemek se nachází na nábřeží v moravském městě Přerov, který je v blízkosti historického centra oddělen řekou. Návrh objektu urbanisticky napravuje a doplňuje nesprávnou uliční čáru. Koncept stavby vychází ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Lišková, Pavlína
  Městský dům doplňuje uliční frontu nábřeží. Jeho koncept vychází z mlže unio crassus žíjícho v Bečvě. Reaguje na jeho anatomii. Hlavní funkcí je bydlení, výukové centrum a showroom, dále se v objektu nachází restaurace a ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Nedecký, Matúš
  Cielom bolo ponuknut umelcom priestor na tvorbu, kde by sa mohli inspirovat a realizovat.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Nováková, Petra
  cílem bakalařské práce bylo najít řešení na rohovou parcelu v blízkosti řeky Bečvy v městě Přerově. Navrhla jsem výukové centrum, workshopy a malometrážní byty.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Boušková, Jana
  POLYFUNKČNÍ DŮM J NAVRŽENA JAKO 4PATROVÝ OBJEKT. DLE POŘŽADAVKŮ INVESTORA JSOU ZDE NAVRŽENY MALOMETRÁŽNÍ BYTY VE DVOU PODLAŽÍCH, 1 PODLAŽÍ JE PRO KANCELÁŘE, NA PARTERU JE LÉKÁRNA. 3 PATRA DOMU PATŘÍ ZDRAVOTNICTVÍ- ORDINACÍM.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Pončík, Martin
  Navržený objekt doplňuje uliční frontu a reaguje na okolní zástavbu jak prostorovým pojetím, tak i hmotným ztvárněním. Prvotní myšlenkou bylo podpořit v okolí nepravidelnou zástavbu. Prostorově ji obohatit a využít volnosti, ...