Now showing items 1-20 of 61

 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Novák, Jakub
  Návrh mestského domu na nábreží v Přerove Bakalárska práca pojednáva o návrhu polyfunkčného objektu na dôležitej nárožnej parcele na nábreží v meste Přerov. Návrh je postavený na požiadavkách na kvalitu a detail vytvoreného ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Ertl, Ján
  Polyfunkčný dom na nábreží v Přerově. koncept - výhľad na koryto Bečvy a historické centrum Přerova
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Štefková, Barbora
  Polyfunkční dům s nabídkou bytů a prodejních prostor k pronájmu,s odpovídajícím počtem parkovacích stání. Součástí budovy je rovněž luxusní restaurace s výhledem na řeku Bečvu a historické centrum.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Vinohradská, Hana
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nároží ulic Brabansko a Malá Dlážka v Přerově. Koncept stavby včetně jejího měřítka vychází z dobové zástavby a členění pozemků. Navržený objekt ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Frgalová, Anna
  Zadaná lokalita je místem míchání stylů, forem a tvarů. Za nejvýraznější se dá považovat funkcionalistická sokolovna, kterou byla brána jako určující prvek okolí. Snaha o přiblížení se této formě moderním tvarem vyústila ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Zíka, Vratislav
  projekt městského domu na nabřeží v přerově, oblý tvar sleduje pohyb zastáčky, kvůli parovodu není dům dotažen až ke konci parcely
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Mecnerová, Šárka
  Nároží tvoří dvě hmoty vzájemně propojené terasami. V přízemí jsou prostory určené pro obchod a kavárnu, v patrech se nalézá bydlení. Dům svou jednoduchou formou upevňuje blok a tvoří novou dominantu nábřeží.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Přehnal, Jan
  Předmětem urbanisticko-architektonické studie je návrh novostavby polyfunkčního domu. Konkrétně se jedná o 2 provozní celky – kulturní a vzdělávací centrum (veřejná část) a bytová (soukromá) část. U KAVC jde o alternativu ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Hlaváčková, Soňa
  zelené oko
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Korčák, Jan
  Návrh budovy je zásadně ovlivněn lokalitou, které velmi dominují fenomény nábřeží a nároží. Vzhledem k nim se návrh snaží akcentovat horizontalitu a zároveň výrazně definovat nároží jako významný orientační prvek ve městě. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Bělunková, Barbora
  V navržené budově se nachází funkce bydlení, kavárny, knihovny se studovnami a pronajímatelné prostory. V budově je navrženo 5 malometrážních bytů. Dům je složen ze tří části. Železobetonový trakt ve tvaru L . Konzoly,které ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Wolfová, Pavla
  Základem navrhovaného řešení je polyfunkční propojení jednotlivých budov – „kapsulí“, v rámci odděleného provozu, který je centralizován v patiu ve vnitrobloku. Budovy lemují stavební hranici, s jemnými hmotovými úskoky, ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Pyszko, Marek
  Dům je situován na nárožním pozemku na prvém břehu řeky Bečvy, naproti historického centra města Přerova. Nepřímo sousedí s významnou funkcionalistickou stavbou Přerovské sokolovny, a také s ochranným pásmem památkové ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Bartošová, Radmila
  Zadáním je návrh městského domu na nárožní parcele na nábřeží v Přerově. Navrhuji vytvoření dvou samostatných objektů – knihovny, kterou město potřebuje a bytového domu s komercí v přízemí. Objekty reagují na dominantní ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Enev, Martin
  Městský dům v Přerově inspirovaný řekou Bečvou, jejím nejbližším okolím, močály rozprostírajícími se na území dnešní Malé dlážky. Budova založená na principu obydlí živočichů hledajících útočiště mezi stébly rákosu. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Valová, Alena
  Navrhovaná stavba se skládá ze tří oddělených částí gradovaných dop nároží. Výška stavby respektuje a navazuje na okolí.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Veselý, Josef
  Problematika městského domu vznikajícího v blízkosti historického centra je převážně determinována kontextem, souvislostmi. (Městský) dům není možné navrhovat bez vztahu k okolním materiálovým, tvarovým, urbanistickým, ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Hátlová, Tereza
  Městský dům na nábřeží v Přerově tvoří dvě hmoty. Území se nachází na rohu ulic Brabansko a Malá Dlážka.Blízko centrální části města Přerova. Objekt je polyfunkční, obsahuje tyto funkce: bydlení, parkování, kavárna, kanceláře.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Čapková, Eliška
  Stavba je situována na nábřeží. Je nárožní budovou. Nachází se v neucelené zástavbě. Důležitý je vztah hmoty stavby a hmoty okolních budov, vztah provozu na nábřeží a provozu ve stavbě, vzájemný pohledový vztah stavby a ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Juráň, Petr
  Daný stavební pozemek se nachází na nábřeží v moravském městě Přerov, který je v blízkosti historického centra oddělen řekou. Návrh objektu urbanisticky napravuje a doplňuje nesprávnou uliční čáru. Koncept stavby vychází ...