Now showing items 1-20 of 5564

 • Monitoring a měření energetických veličin na vodárenských objektech 

  Hála, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá řešením konkrétního problému z oblasti Smart meteringu. Cílem této práce je navrhnout inovaci měření spotřeby elektrické energie na rozlehlých objektech vodáren, které spravuje Vodárenská a.s. ...
 • Vytvoření Vamp pluginu pro aplikaci Sonic Visualiser 

  Pilát, Peter
  V mojej bakalárskej práci sa venujem získavaniu informácií z hudby, spôsobom, akými je možné ich získavať, aspektom hudobných informácii a tiež samotnej aplikácii daných metód. Následne analyzujem obsahovo orientované ...
 • Implementace komunikačních technologií NB-IoT a LTE-M v simulačním nástroji NS-3 

  Lubajo, Lubajo Moses Wolyan
  Sítě LPWA (Low-Power Wide-Area) je možné v dnešní době realizovat bezdrátovými komunikačními technologiemi NarrowBand IoT (NB-IoT), Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) a Sigfox. Každá z technologií má výhody i nevýhody, ...
 • Laserový zdroj s optovláknovým výstupem 

  Roupec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá polovodičovým laserem, jeho částmi a způsobem práce. Taktéž jsou popsány optická vlákna a jejich možnost propojení s laserem. Je popsána problematika napájení a chlazení laserové diody, na ...
 • Software pro návrh konfigurace kamer panoramatického systému 

  Jílek, Michal
  Základní fyzikální zákony o světle, princip snímání obrazu a parametry objektivů a kamer a vzor-ce pro výpočty jejich vhodného rozvržení na stadionu tak, aby snímaly dohromady panorama-tický obraz. Ohnisková vzdálenost, ...
 • Energetické výnosy z jednoho hektaru půdy v Jihomoravském kraji 

  Plášek, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou provozu fotovoltaických elektráren a výroby elektrické energie z biopaliv. Porovnává energetické výnosy různých ekologických biopaliv s výnosy energie ze solárních panelů. Hodnotí spotřebu ...
 • Filtrace distribuovaných útoků na odepření služeb pomocí síťových prvků Mikrotik 

  Rajj, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku útoků cílených na odepření služeb. Tyto typy útoku jsou stále aktuální, ale v současné době se využívají spíše ve své distribuované podobě. V teoretické části práce jsou popsány ...
 • Experimentální hardwarový hudební nástroj, demonstrující možnosti sonifikace světla 

  Rezek, Václav
  Cílem práce je návrh a konstrukce experimentálního hudebního nástroje SuperDu-perRainbowThing, jehož experimentálnost spočívá v sonifikaci barevného spektra. Hlavní hardwarová část nástroje je tvořena mikrokontrolerem ...
 • Synchronizace notového zápisu s hudební nahrávkou 

  Búliková, Tereza
  Práce se zabývá získáním spektrálních a chroma vlastností z audio nahrávek, které jsou použity pro synchronizační algoritmus Borcení časové osy. Tento algoritmus je poté využit pro tvorbu synchronizačních programů ...
 • Diagnostika a měření elektrických vlastností pevných izolačních materiálů pro techniku vysokých napětí 

  Czajtányi, Róbert
  Cieľom práce bolo oboznámenie sa s používanými pevnými izolačnými materiálmi v oblasti technike vysokého napätia a ich elektrickými vlastnosťami. Ďalším cieľom bolo popis existujúcich diagnostických metód podľa normy a ...
 • Optický vláknový přenosový systém 

  Horský, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje zpracování programu pro simulaci disperze v optické přenosové trase. Práce seznamuje s parametry přenosu optickým vláknem, jako útlum, rozptyl, disperze a šířka pásma. Podrobněji je rozepsána ...
 • Nové trendy v optických vláknových komunikacích 

  Lubajo, Lubajo Moses Wolyan
  Přenos optickych vláken je jednou z hlavních metod přenosu informací pro přenos na velké vzdálenosti. Byly vyvinuty různé modulační formáty pro maximalizaci informací přenášenych prostřednictvím komunikačního kanálu. Takové ...
 • Rozpoznávání osob s pomocí snímků obličeje 

  Lindovský, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozpoznání osoby mezi několika miliony osob v~řádech několika sekund. V rámci práce se porovnávají dva frameworky sloužící k rozpoznávání obličejů, OpenFace a Face Recognition. Jsou ...
 • Model energetického systému s vodíkovou akumulací 

  Vávra, Robert
  Cílem této bakalářské práce, je vytvoření modelu akumulace vodíku v open source programu Open Modelica. Práce obsahuje celkový návrh jednotlivých dílčích částí systému, zdroje výkonu, elektrolyzéru, nádrže, bloku metanizace ...
 • Vyhledávač optimální cesty městské hromadné dopravy s architekturou klient-server 

  Brát, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem programu s architekturou klient-server pro hledání cesty v sítích městské hromadné dopravy. V rámci teoretického úvodu je popsán problém obchodního cestujícího a jsou zmíněny metody jeho ...
 • Diagnostika proudovodné dráhy silnoproudých přístrojů 

  Váša, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor metod technické diagnostiky se zaměřením na silnoproudá zařízení. Je zpracován přehled metod používaných v technické praxi. Dále se práce zabývá namáháním proudovodné dráhy ...
 • Spínaná nabíječka autobaterií 14,4V/6A 

  Gábel, Marián
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu spínanej nabíjačky autobatérií použitím blokujúceho meniča. Blokujúci menič a jeho funkcia sú teoreticky popísané v prvej kapitole, ktorá taktiež vysvetľuje aj použitie ...
 • Spektroskopická analýza elektrického oblouku 

  Hartman, Tadeáš
  Bakalářská práce se zabývá spektroskopickým rozborem elektrických oblouků. V první části práce je vysvětlena teorie o vzniku a vlastnostech elektrických výbojů, práce se zaměřuje konkrétně na elektrický oblouk. Dále jsou ...
 • Programovatelné logické automaty pro výuku 

  Král, Radek
  Bakalářská práce se zabývá programovatelnými logickými automaty pro výuku. Práce je členěna do šesti kapitol. V první kapitole jsou popsány základní programovací jazyky, a také jejich rozlišení s grafickým náhledem. Druhá ...
 • Od průmyslových robotů k androidům 

  Baďura, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma robotiky. V teoretické části se stručně zabývá pojmem robot a popisuje historii robotiky, od nejprimitivnějších vynálezů až po dnešní androidy. Věnuje se zejména těm nejvýznamnějším ...