Now showing items 341-360 of 509

 • Realizace mikrovlnného digitálního přijímače se softwarovým zpracováním 

  Poslušný, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem mikrovlnného přijímače v pásmu 430-440MHz s číslico- vým zpracováním v základním pásmu (homodyn) se softwarovým zpracováním kvadra- turního signálu (I/Q) pomocí zvukového systému osobního počítače.
 • Realizace útoku na hašovací funkci SHA-1 

  Dziura, Michal
  Bakalářská práce se zabývá hašovacími funkcemi, funkcí SHA-1 a její implementací v jazyce Java. Opisuje slabiny této funkce a implementuje realizaci vybraného útoku, vedoucího k odhalení zdrojového textu nebo založeného ...
 • Referenční příklady pro microFPGA modul. 

  Novotný, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem referenčních příkladů pro microFPGA modul. Práce ukazuje možné postupy využití HW prostředků modulu. Bude uvedena ukázka implementace UART komunikace, soft-core procesoru PicoBlaze ...
 • Referenční příklady pro řídící systém EUS FS 

  Jíša, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem zařízení EUS FS a v další části vytvoření referenčních příkladů na hradlové pole FPGA a další příklady na kooperaci hradlového pole a linuxového procesoru, dále je popsán program BUS ...
 • Regulace buzení synchronního generátoru 

  Horník, Vincenc
  Hlavním zaměřením práce je návrh optimální varianty rekonstrukce budící soupravy synchronního generátoru malé vodní elektrárny s ohledem na ekonomickou a technickou náročnost. Popis problematiky buzení synchronních generátorů, ...
 • Regulace topného systému a ohřevu teplé užitkové vody v inteligentním domě 

  Žáček, Viktor
  Práce se zabývá regulací topného systému v inteligentním domě. V teoretickém úvodu jsou shrnuty informace o způsobech regulace teploty v místnosti, způsoby ohřívání teplé užitkové vody a regulace její teploty. V práci je ...
 • Regulátor teploty 

  Fireš, Martin
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí teplotního regulátoru s primární odporovou zátěží. U každé stavební jednotky je popsána teorie nutná k pochopení konkrétní problematiky a dále praktické řešení, ke kterému práce směřuje. ...
 • Regulovatelný zdroj napájený a řízený pomocí sběrnice USB 

  Staněk, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace napěťového zdroje řízeného a napájeného pomocí sběrnice USB. V této práci bude uveden nejen samotný návrh a realizace projektu, ale také postup uskutečněný při výrobě zařízení ...
 • Reproduktorová soustava s přímou D/A konverzí 

  Ležák, Petr
  Práce pojednává o problematice reproduktorů s přímou D/A konverzí, možnostech jejich technického řešení a konstrukce. Rozebírá klasický převod digitálního signálu na analogový pomocí D/A převodníku, zesilovače a reproduktoru ...
 • Robot pro tělesně postižené 

  Amler, Ivo
  Práce se zabývá návrhem řídícího systému pro řízení invalidního vozíku. Rozebrány jsou různé varianty řídícího systému a vyhodnoceny jejich výhody a nevýhody. Při získání informace o poloze vozíku se podařilo vytvořit pouze ...
 • Robot pro tělesně postižené 

  Amler, Ivo
  Práce se zabývá návrhem řídícího systému pro řízení invalidního vozíku. Projekt je koncipován jako realizační studie celého řízení, která bude později použita pro konstrukci systému. Pro získání informace o poloze vozíku ...
 • Robustní řízení synchronních motorů 

  Rajnošek, Michal
  Tato práce je zaměřena na robustní řízení synchronních motorů s permanentními magnety. V prvních kapitolách je uvedena teorie k návrhu robustních regulátorů pomocí metody H nekonečno a také popis a vlastnosti synchronních ...
 • Rotační ovladač k počítači 

  Olivík, Lukáš
  Tato práce popisuje sběrnici USB a konstrukci jednoduché HID periferie, připojující rotační enkodér jako ovládací prvek k počítači. Zahrnuje přehled vhodných mikroprocesorů, návrh zapojení, plošného spoje a mechanického ...
 • Rozpoznání gest ruky v obraze 

  Zlotý, Petr
  Práce popisuje rozbor a implementaci rozpoznání gest ruky. Zvolenou metodou je porovnání histogramu orientací. Metoda je rozšířena o několik úprav, především o segmentaci na základě barvy kůže a segmentaci na základě rozdílu ...
 • Rozpoznání jednotlivých písmen ve zvukovém záznamu s využitím SOM 

  Malásek, Jan
  Bakalářská práce popisuje historické pozadí vývoje neuronových sítí a jejich použití při procesu rozpoznání řeči a uvádí do problematiky práce a učení neuronových sítí. Představuje tři vybrané systémy pro rozpoznání řečového ...
 • Rozpoznávač řeči s omezeným slovníkem 

  Vystavěl, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá implementací metody rozpoznávání řeči s omezeným počtem rozpoznávaných slov v prostředí Matlab. Rozpoznávač je založen na metodě dynamického programování realizované algoritmem borcení časové osy ...
 • Rozpoznávání znaků pomocí umělé inteligence 

  Možný, Karel
  Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání znaků v obraze pomocí neuronových sítí s využitím počítačového vidění a statistických momentů. Dále se zabývá návrhem této sítě a implementací této problematiky v programovacím ...
 • Rozšíření knihovny pro zpracování obrazu 

  Prymus, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení s knihovnou OpenCV a její implementace do skriptovacích jazyků Lua a Matlab. První část práce obsahuje popis knihovny OpenCV a její využití v kurzu Počítačového vidění. Druhá ...
 • Rychlé vyhledávaní obrazových vlastností pro současnou lokalizaci a mapovaní 

  Mikšík, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá rychlým vyhledáváním lokálních obrazových vlastností v rozsáhlých databázích pro simultánní lokalizaci a mapování prostředí. Součástí práce je krátký přehled detektorů a deskriptorů invariantních ...
 • Řídicí systém pro mobilní robot pracující ve vnějším prostředí 

  Skočdopole, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat návrh a praktickou realizaci řídicího systému na bázi operačního systému GNU/Linux pro mobilní robot pracující ve vnějším prostředí. Úkolem robotu je automatický průjezd zadanými ...