Now showing items 1-2 of 2

  • Zjišťování charakteristik olověného akumulátoru impedančním měřením 

    Vaculík, Sebastian
    Tato bakalářská práce se zabývá měřením impedanční charakteristiky kladné experimentální elektrody novou, ve světě ojedinělou, čtyřbodovou metodou střídavým proudem. Teoretická část obsahuje stručný úvod do elektrochemických ...
  • Zkoumání teplotních jevů v olověném akumulátoru 

    Vrba, Marek
    Na základě české i zahraniční literatury nás tato práce seznamuje s historií a rozdělením elektrochemických zdrojů, konkrétně pojednává o olověném akumulátoru. U olověného akumulátoru je popsán princip a jeho chování při ...