Now showing items 1-1 of 1

  • Matematická analýza dat v hmotnostní spektrometrii 

    Vlachová Hutová, Eliška
    V této bakalářské práci je teoreticky popsán princip metody hmotnostní spektrometrie a tandemové hmotnostní spektrometrie, využití metody v praxi a popis funkčnosti jednotlivých analyzátorů. Dále je uveden popis hmotnostního ...