Now showing items 1-1 of 1

  • Převod černobílých dokumentů 

    Bárnet, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním černobílých, šedotónových dokumentů, tedy převodem z šedotónového obrazu dokumentu na binární. Jsou v ní popsány postupy pro oddělení textu s proměnným jasem od pozadí. V práci ...