Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet efektivní dávky rtg diagnostického ozáření 

    Bažantová, Lucie
    Bakalářská práce pojednává především o teorii ionizujícího záření a jeho interakcích s hmotou, zvláště pak o rentgenovém záření a způsobech jeho použití v lékařství. Práce obsahuje popis vzniku rentgenového obrazu a techniky ...