Now showing items 1-1 of 1

  • Laboratorní modul zesilovače ve třídě D s PWM modulací 

    Barcík, Peter
    V bakalárskej práci sú popísané základné funkčné bloky zosilňovača pracujúceho v triede D. V ďalšej časti je podrobne rozobratý návrh modulu zosilňovača pracujúceho v triede D s PWM moduláciou. Keďže navrhovaný nízkofrekvenčný ...