Now showing items 1-1 of 1

  • Model solárního ohřevu venkovního bazénu 

    Bartoň, Martin
    Tato práce se zabývá modelováním technologického procesu ohřevu venkovního bazénu. V teoretické části jsou zde uvedeny nezbytné informace k osvojení problematiky. Na základě teoretických poznatků je zde zpracován matematický ...