Now showing items 1-5 of 5

 • Jaderná energetika v ČR a ve světě 

  Peroutka, Tomáš
  Ve své práci se budu zabývat základním principem jaderné reakce, jejího vzniku, jijí vývoj a současný stav, na jaké je úrovni. Dále se budu zabývat jadernými elektrárnami a jejím popisem. Jak se vybírá umístění a jiné ...
 • Návrh rekonstrukce malé vodní elektrárny 

  Morávek, Jan
  Tato bakalářská práce shrnuje základní teoretické poznatky týkající se problematiky malých vodních elektráren. Zabývá se popisem stávajícího stavu malé vodní elektrárny, rozebírá problematiku současného řešení a jeho ...
 • Vliv lokálních regulačních systémů na řízení elektrizační soustavy 

  Kostov, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o obecném rozdělení způsobu regulace elektrizační soustavy, obsahující základní principy regulace kmitočtu, regulaci napětí a regulaci jalového a činného výkonu. Obsahuje informace o systému HDO, ...
 • Vliv OZE na elektrizační soustavu ČR 

  Vánišová, Michaela
  Tento text pojednává o obnovitelných zdrojích energie z hlediska působení na elektrizační soustavu České republiky. V práci je uvedena definice obnovitelných zdrojů energie. Dále jsou zde rozebrány základní informace o ...
 • Způsoby vytápění rodinného domu 

  Ševčík, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je ekonomické zhodnocení čtyř vybraných technologií používaných k vytápění a návrh otopné soustavy. Úvodní část se zabývá problematikou vytápění rodinného domu, druhy otopných soustav a vlivy ...