Now showing items 1-6 of 6

 • Dynamická elektroneourostimulace 

  Míka, Petr
  Předkládaná práce popisuje metodu dynamické elektroneurostimulace a zabývá se jejími vlastnostmi a přístroji které slouží k jejímu provádění. Základním zaměřením práce je podat souhrnné informace o metodě dynamické ...
 • Měření dynamických vlastností gradientních magnetických polí 

  Kabrda, Miroslav
  V první kapitole bakalářské práce jsem se zaměřil na popis konstrukce tomografu. V následující kapitole je pojednáno o měření gradientních magnetických polích, pomocí metod využívajících okamžitého kmitočtu. V práci jsou ...
 • Měření parametrů smrkových jehlic metodami MR zobrazování 

  Slivka, Ján
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo meranie parametrov smrekových ihlíc z 2D obrazovej reprezentácie. K získaniu obrazu bola využitá magnetická rezonancia, konkrétne zobrazovacia sekvencia spinálneho echa. Ďalej je práca ...
 • Měření tkáňových kultur metodami magneticko resonanční tomografie 

  Vrba, Jan
  Cílem práce je zjistit objem vody v tkáňových kulturách smrku metodami MR zobrazování a změny během růstu. Byla proměřena sada vzorků, u kterých byl vyhodnocen obsah shluku v jednotlivých řezech. Je zde popsána metoda ...
 • Numerická analýza a měření magnetických vlastností nehomogenních materiálů technikami NMR 

  Mrázek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá magnetickou susceptibilitou konkrétního objektu (skleněná krychle, uvnitř které se nachází čtyři tyče s vodou). V první části bylo provedeno měření magnetické susceptibility objektu. Měření ...
 • Studium vlastností gelových elektrolytů metodami NMR 

  Mrnka, Michal
  Teoretická časť práce sa zaoberá vysvetlením javu nukleárnej magnetickej rezonancie, relaxačných procesov v systéme jadrových spinov, základných techník merania relaxačných časov. Ďalej je v práci popísaná difúzia a metódy ...