Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza dlouhodobých elektrokardiografických záznamů 

    Bazovský, Richard
    Táto práca sa venuje metodickému spracovaniu dlhodobého (24 hodinového) EKG signálu pomocou Holterovho monitorovania s prihliadnutím na variabilitu srdcového rytmu (HRV). Kde HRV pozorujeme ako premenlivosť vzdialeností ...