• Optimalizace nastavení transportní sítě 

  Švec, Adam
  Komunikační sítě současnosti se zásadním způsobem liší od sítí, které vznikaly postupně od doby, kdy Alexander Graham Bell vynalezl na tehdejší dobu převratný vynález – telefon. Byla to především tehdejší úroveň techniky ...
 • Rychlost učení vícevrstvé sítě 

  Maceček, Aleš
  Teoretický rozbor umělých neuronových sítí, zvláště jejich typů topologií a učení sítí. Zvláštní zaměření je na vícevrstvou neuronovou síť s učením backpropagation. Uvedený algoritmus učení backpropagation jednoduché sítě ...
 • INELS jako řídicí systém domovní elektroinstalace 

  Baudyš, Adam
  Semestrální práce se zaobírá tématikou inteligentních systémů INELS. Inteligentní systém je takový systém, jehož funkce jsou založeny na podmínkách, a tedy by se dalo říci, že jeho chování je nebo se přibližuje inteligentnímu. ...
 • Registrace obrazů sítnice založena na segmentaci cév 

  Klímová, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o registraci binárních obrazů sítnice. Snímky byly pořízeny fundus kamerou a dále upraveny programem pro segmentaci cévního řečiště. Byly získány vždy dva binární snímky téže sítnice. Cílem ...
 • Řízení domácího ústředního topení 

  Chytka, František
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému, který řídí ústřední topení rodinného domu. Jednotlivé části systému komunikují bezdrátově. Cílem práce je výběr bezdrátových modulů, výběr teplotního senzoru, návrh systému, ...
 • Řídící programy pro model dávkovačů tablet 

  Střižík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením distribuovaného řídícího softwaru pro dva dávkovače tablet. Dávkovače tablet mají šest výpustí a jsou řízeny programovatelnými automaty Simatic S7-300. Mohou tak plnit současně šest ...
 • Kódové otevírání vstupních dveří 

  Hromek, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření ovládání vstupních dveří pomocí dotykové klávesnice. V úvodní části je přiblíženo zadání a cíle práce. V následujících dvou kapitolách je popsáno hardwarové a softwarové vybavení. ...
 • Posouzení nejistoty ultrazvukového měření nuchální translucence 

  Matejková, Magdaléna
  Problematika vrozených vývojových vad plodu (VVV) je důležitou součástí fetální medicíny. Tato práce se věnuje posouzení nepřesnosti měření markerů VVV, se zaměřením na screeningové markery v I. a II. trimestru těhotenství. ...
 • Quadrocopter - navigační modul 

  Jurajda, David
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou navigace létajícího experimentálního prostředku známého jako quadrocopter. Zejména je řešena navigace v otevřeném prostoru pomocí globálního navigačního satelitního systému ...
 • Energetické problémy indukčních elektrotepelných zařízení 

  Milka, Jiří
  Indukční ohřev se nejvíce používá v metalurgii pro tavení kovových materiálů. Princip indukčního ohřevu vychází z elektromagnetické indukce, jež vyvolá ve vodivém materiálu vířivé proudy ohřívající vsázku. První část ...
 • Studie využití vodního toku 

  Görig, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh malé vodní elektrárny. V prvním kroku je soustředěna na teoretický úvod do oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie, popisuje různé typy vodních elektráren a jejich turbín. Dále ...
 • Respirační biofeedback 

  Jína, Miroslav
  Cílem této práce je rozebrat biologickou zpětnou vazbu, její využití a typy biofeedbacku, které se dají použít. Jsou zde rozebrány jednotlivé typy her, které se používají pro tuto terapeutickou léčbu. Je zde podrobněji ...
 • Metody detekce akustických zdrojů mikrofonovými poli 

  Durkoš, Michal
  Táto práca pojednáva o možnostiach lokalizácie zdrojov akustických signálov. Informuje čitateľa o možnostiach využitia beamformingu ako aj s jeho základnými pravidlami a podmienkami. Podrobnejšie sa zaoberá delay-and-sum ...
 • Specializovaný interpret joysticku pro RDS 

  Muzika, Dávid
  Práce se zabýva návrhem a implementací specializovaného interpretu joysticku v prostředí Microsoft Robotic Developer Studio. V práci je popsáno vývojové prostředí Microsoft Robotics Developer Studio a také podrobněji popsaná ...
 • Návrh a analýza třífázového synchronního alternátoru 

  Šulák, Ondrej
  Moja práca vás oboznámi nielen s problematikou magnetického poľa, ale taktiež s konštrukčnými komplikáciami a ich riešeniami pri návrhu elektrického stroja. V úvodnej kapitole sa snažím podať čo najvýstižnejšie teóriu ...
 • Realizace digitálního expozimetru 

  Vacula, Richard
  Bakalářská práce pojednává o historii měření světla, zabývá se způsoby měření expozice a konstrukčním řešením expozimetrů. V posledních kapitolách je rozváděno téma realizace digitálního expozimetru, zkoumají se vlastnosti ...
 • Vzdálené ovládání zařízení přes TCP/IP 

  Skalník, Marek
  Tato práce obsahuje popis jednoho z mikrokontrolérů firmy ATMEL AT91SAM7X512 s architekturou ARM a jeho možné použití v aplikaci s ethernetovým rozhraním. Je zde popsáno i vývojové prostředí Eclipse pro vývoj a zkompilování ...
 • Didaktická příručka pro vývojový kit s ATMEL 

  Navrátil, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj aplikací pro danou vývojovou desku s mikrokontrolérem ATMEL (ATmega16). Popisuje mikrokontrolér včetně jeho hardwarových částí a popisu řídících registrů. Rozebírá jednotlivé periferie ...
 • Zkoušky EMS 

  Dušek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility. Počátek práce je věnován obecnému popisu problematiky EMC. Následná část zmiňuje jednotlivé zkoušky odolnosti. Další kapitola se zabývá přístrojem ...
 • Vliv polohy světelného zdroje na jeho provozní parametry 

  Múdry, Peter
  Hlavnou úlohou tejto bakalárskej práce je zistiť, ako ovplyvňuje pracovná poloha svetelného zdroja svetelno-technické parametre svetelného zdroja, poprípade iné úzko súvisiace veličiny ako napríklad teplotu svetelného ...