Now showing items 1-20 of 516

 • Využití CAD systémů v oblasti elektrických přístrojů 

  Bojanovský, Lukáš
  Tato práce popisuje současné možnosti parametrického modelování, je zde sestaven výčet nových možností programu Autodesk Inventor Series 10 a popis tvorby modelu zhášecí komory jističe BD250.
 • Použití operačního systému reálného času v LabVIEW-LabWINDOWS/CVI 

  Povolný, Petr
  Úkolem této práce bylo seznámit uživatele s programováním aplikací reálného času v prostředí LabVIEW a LabWINDOWS/CVI. V úvodu jsou nastíněny základní vlastnosti a parametry operačních systémů. Jsou diskutovány klíčové ...
 • Biometrie otisku prstu 

  Kubica, Roman
  Úvodní část práce je zaměřena na seznámení s principy biometrických metod zpracování otisku prstu. Obsahuje klasifikaci a popis jednotlivých typů analýz otisku prstu rozdělených dle algoritmu porovnávání identifikovaného ...
 • Posouzení nejistoty ultrazvukového měření nuchální translucence 

  Matejková, Magdaléna
  Problematika vrozených vývojových vad plodu (VVV) je důležitou součástí fetální medicíny. Tato práce se věnuje posouzení nepřesnosti měření markerů VVV, se zaměřením na screeningové markery v I. a II. trimestru těhotenství. ...
 • Číslicové zpracování elektroforetogramů 

  Ondroušek, Lukáš
  Cílem této práce je seznámení s elektroforetickými metodami a jejich využitím, popis několika základních filtračních metod, které jsou vhodné pro zpracování elektroforetogramů. A následné využítí v programu, který je ...
 • Binokulární vidění 

  Janů, Joshua
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku binokulárního vidění. V úvodní části popisuje fyziologii stereoskopického vidění. Následně se věnuje tzv. vodítkům hloubky, které pomáhají navodit prostorový vjem ze sledované ...
 • Nejistoty nepřímého měření odporu 

  Beneděla, Pavel
  Tato Bakalářská práce pojednává o problematice nejistot měření a následného vyhodnocení nejistot měření. Důraz je zejména kladen na nepřímé měření odporu. Problematika řešení je názorně ukázána na několika příkladech s ...
 • Zplyňovací jednotky a jejich aplikace v elektroenergetice 

  Kučera, Michal
  Bakalářská práce se zabývá zplyňováním a možnostmi jeho využití v elektroenergetice. Nejdříve je proveden stručný pohled do historie zplyňování a je porovnáno zplyňování se spalováním. Práce je zaměřena zejména na zplyňování ...
 • Internetový systém pro odesílání novinek emailem 

  Horák, Michael
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaciinternetového systému pro odesílání novinek e-mailem. Zejména se zaměřuje na práci s kontakty a jejich seskupování do skupin, editaci předpřipravených textů a samotné ...
 • Návrh a realizace audio zesilovače ve třídě D řízeného mikrokontrolérem 

  Dobesch, Aleš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a zkonstruovat zesilovač malých rozměrů pracující ve třídě D s využitím moderních integrovaných obvodů. Dále tento zesilovač doplnit o ovládací software a změřit jeho parametry. Práce ...
 • INELS jako řídicí systém domovní elektroinstalace 

  Baudyš, Adam
  Semestrální práce se zaobírá tématikou inteligentních systémů INELS. Inteligentní systém je takový systém, jehož funkce jsou založeny na podmínkách, a tedy by se dalo říci, že jeho chování je nebo se přibližuje inteligentnímu. ...
 • Možnosti přímého připojení synchronního generátoru s permanentními magnety na síť 

  Chrobák, Petr
  Tato práce je zaměřena na problematiku přímého připojení synchronních generátorů s permanentními magnety k elektrické síti. Hlavní výhody a nevýhody jsou porovnány s klasickými elektromagneticky buzenými generátory. Dále ...
 • Metody detekce akustických zdrojů mikrofonovými poli 

  Durkoš, Michal
  Táto práca pojednáva o možnostiach lokalizácie zdrojov akustických signálov. Informuje čitateľa o možnostiach využitia beamformingu ako aj s jeho základnými pravidlami a podmienkami. Podrobnejšie sa zaoberá delay-and-sum ...
 • Didaktická příručka pro vývojový kit s ATMEL 

  Navrátil, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj aplikací pro danou vývojovou desku s mikrokontrolérem ATMEL (ATmega16). Popisuje mikrokontrolér včetně jeho hardwarových částí a popisu řídících registrů. Rozebírá jednotlivé periferie ...
 • Rozpoznání osob ve snímcích z termovizní kamery 

  Jančuš, Rastislav
  Táto bakalárska práca zahŕňa základné oboznámenie s termovíznou technikou a farebnými modelmi. Analýzu jednotlivých funkcií a pojmov pre správne nastavenie termovíznej kamery pri vytváraní snímok, na ktorých sa nachádzajú ...
 • Bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR 

  Lukášek, Kamil
  V současné době není v České republice publikace zabývající se obnovitelnými zdroji komplexně. Tato práce vymezuje v širším smyslu obnovitelné zdroje. Jelikož fyzikální a právní definice jsou rozdílné, text popisuje princip ...
 • Aplikace zpracování digitálních signálů využívající systém zbytkových tříd 

  Rolko, Maroš
  Tato práce se zabývá systémem zbytkových tříd a jeho aplikacemi v digitálních obvodech. První část se zabývá VHDL návrhem různých typů sčítaček v systému zbytkových tříd a jejich porovnání se standartními sčítačkami. V ...
 • Návrh číslicového filtru typu pásmová propust 

  Dvořák, Vojtěch
  Cílem práce je vysvětlit problematiku digitálních filtrů IIR, ukázat postup návrhu digitálního filtru v prostředí Matlab a navrhnout model ideálního filtru typu pásmová propust s konkrétními parametry v prostředí Matlab. ...
 • Lokalizace vzdáleného zdroje zvuku polem mikrofonů 

  Tkadlec, Josef
  Cílem bakalářské práce je popis metod lokalizace zdroje zvuku ve vzdáleném poli maticí mikrofonů a to hlavně pomocí metody tvarování přijímací charakteristiky. Dále jsou zde uvedeny simulace a naprogramování měřícího systému ...
 • Hmotnostní průtokoměr 

  Koutný, Petr
  Tato práce se zabývá hmotnostním průtokoměrem na principu Coriolisovy síly. První část obsahuje objasnění principu Coriolisova průtokoměru, stručnou historii, popis důležitých částí a základní aplikace. Druhou část tvoří ...