Now showing items 41-60 of 516

 • Regulovatelný laboratorní zdroj 

  Říha, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, simulací a realizací prototypu regulovatelného laboratorního zdroje napětí s proudovou ochranou nastavitelného pomocí potenciometrů s měřením a zobrazováním výstupního napětí a ...
 • Možnosti připojení kamer k počítači PC 

  Pelc, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá síťovými kamerami a možnostmi jejich připojení k počítači PC. Síťové kamery jsou rozebrány z pohledu vnitřní stavby, vnější konstrukce a z těchto hledisek odvíjeného využití. Komunikace s PC a ...
 • Analýza a inovace systémů osvětlení vozidel 

  Straka, Ondřej
  Předmětem tohoto semestrálního projektu je popsání základních zdrojů světla a vypracování rešerše základních a moderních způsobů osvětlování. Práce obsahuje rozdělení svítidel, projekčních systémů a možnosti zvýšení ...
 • Kladná elektroda na bázi MnOx pro AFC 

  Benčik, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá problematikou Alkalických palivových článků. Základním zaměřením práce je výroba uhlíkových elektrod. Dále pak proměření těchto elektrod z různými katalytickými materiály.
 • Solární energetické systémy pro bytový dům 

  Svrček, Milan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na solárně-termické systémy pro ohřev teplé užitkové vody v aplikaci na bytovém domě. Práce je pouze teoretického charakteru. První část práce jsem věnoval úvodu do solární energie, její ...
 • Příprava školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí 

  Nosek, Jan
  Bakalářská práce dokumentuje tvorbu školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí. Převážná část práce je věnována seznámení s produkty firmy ABB, ke kterým jsou školicí materiály vypracovány. Hlavní důraz byl kladen ...
 • Vypracování studie připojitelnosti pro FV elektrárnu 

  Krejčí, Tomáš
  Bakalářské práce se zabývá studií připojitelnosti pro FVE do distribuční soustavy. První časti, jsou zpracovány podmínky připojení nových zdrojů do distribuční soustavy se zaměřením na fotovoltaiku. Jednotlivé body jsou ...
 • Měření rychlosti střel pomocí laserového paprsku 

  Šmerda, Jaroslav
  Úsťová rychlost zbraně je rychlost kulky v okamžiku kdy opustí hlaveň zbraně. Protože se jedná o parametr spojený s ději, které se odehrávají jen krátce po tom, co střela opustí hlaveň, patří tento údaj do přechodové ...
 • Analýza systému zapalování a vstřikování paliva 

  Schnabl, Jan
  Zapalovací a vstřikovací soustava v jakékoliv podobě jsou nedílnou součástí každého automobilu. Vývoj těchto soustav jde ruku v ruce s rozvojem automobilismu a jeho stále většího průmyslu. Od devatenáctého století do ...
 • Robotický fotbal v RDS 

  Kuparowitz, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na tvorbu rešerše robotických simulátorů, vhodných pro simulaci hry robotický fotbal. Dále je v ní zvolen simulátor Microsoft Robotics Developer studio a v něm implementován algoritmus pro ovládání ...
 • Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů 

  Strouhal, Martin
  Práce si klade za cíl nalezení nejoptimálnější metody návrhu filtrů pro odstranění parazitních složek reálného EKG signálů. Je zde stručně popsán vznik a kmitočtové vlastnosti takovýchto rušení (drift a síťový brum). ...
 • Adaptabilní interpret joysticku pro RDS 

  Erben, Vojtěch
  Práce se zabývá návrhem a implementací adaptace ovládání na konkrétního uživatele. Adaptace je dosaženo navrženým adaptabilním interpretrem, který pomocí převodní funkce mění charakteristiku chování joysticku. Parametry ...
 • ARC filtr kmitočtového analyzátoru 

  Janečka, Martin
  Cílem této práce je návrh a realizace aktivního kmitočtového filtru typu pásmová propust 4. řádu, u které bude možno elektronicky přelaďovat rezonanční kmitočet v rozsahu 10Hz až 100kHz a nastavovat šířku pásma. V práci ...
 • Vytváření Spice modelů OZ s ověřením jejich přesnosti 

  Kučera, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem makromodelu operačního zesilovače 5. úrovně. Makromodel je navržen z naměřených parametrů integrovaného obvodu a vytvořen nejprve Boyleho model a následně model multiple pole/zero. ...
 • Měření kvality a výskytu chyb digitálního obrazu v MPEG-2 TS v DVB-T 

  Kadlček, Jiří
  Bakalářská práce popisuje složení transportního toku MPEG-2 TS při příjmu pozemního digitálního vysílání. Jsou zde popsány metody subjektivní a objektivní pro měření kvality obrazu a videa. Zároveň popisuje měřící přístroje ...
 • Autonomní pozicionér řízený mikrokontrolérem 

  Bordovský, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem a návrhem autonomního natáčecího zařízení s vysokou přesností pro hvězdářský dalekohled či jiný prvek. I když na trhu již obdobná zařízení jsou, nejsou však většinou z finančního ...
 • Digitálně řízený multifunkční filtr 

  Hubka, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku využití digitálně řízených prvků ve formě digitálních potenciometrů v analogových obvodech na frekvencích vyšších než 1 MHz. Cílem práce je vytvořit plně digitálně řiditelný ...
 • Řízení laboratorního zdroje 

  Hauer, Petr
  Tato bakalářská práce má za cíl návrh a realizaci laboratorního zdroje ovládaného mikroprocesorem a počítačem pomocí USB rozhraní. V teoretické části práce je popsána USB sběrnice i způsob její implementace do mikroprocesoru. ...
 • Monitorovací zařízení pro letecké modely 

  Belloň, Michal
  Tato práce je zaměřena na bezdrátový přenos dat z leteckého modelu k modeláři během letu, která se budou zobrazovat na LCD displeji umístěném v blízkosti ovládání modelu. Práce obsahuje teoretický návrh zařízení, výběr ...
 • Analýza a návrh pokročilých filtrů pro mikrovlnné aplikace 

  Čáslavský, Jan
  Semestrální projekt shrnuje metodiku návrhu mikropáskových filtrů. V práci jsou popisovány hlavní úkony při návrhu mikropáskových filtrů, jako je použití vhodné aproximace přenosové funkce filtru a vhodná reprezentace ...