Now showing items 61-80 of 516

 • Selektivní obvody - laboratorní úloha 

  Košťál, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je popsat rozdělení a chování selektivních obvodů a způsoby jejich realizace. Jsou zde uvedeny vztahy pro výpočet hodnot součástek vybraných kmitočtových filtrů RLC druhého řádu. Dále jsou zde ...
 • Budič laserového zdroje 

  Pučálka, Jan
  Bakalářská práce popisuje funkci a návrh budiče zdroje pro laserovou diodu. Hlavním cílem bylo seznámit se s požadavky pro konstrukci laserové diody a realizovat zařízení, které umožňuje intenzitní modulaci vyzařovaného ...
 • Generace impulzu definovatelného trvání a nastavitelného zpoždění 

  Toman, Vít
  Tato bakalářské práce se zabývá způsoby a možnostmi generování obdélníkových impulzů základních parametrů (doby trvání a zpoždění) pomocí 8-bitového mikrokontroléru AVR od firmy Atmel a koncepcí obvodu tohoto generátoru. ...
 • Monitorovací systém pro malé elektrárny 

  Vélim, Jan
  V semestrálním projektu je popsán návrh monitorovacího systému pro malé elektrárny. Před generátorem jsou snímány otáčky mechanického pohonu, pomocí nichž mikrokontrolér ATtiny2313 vyhodnotí připojení, nebo odpojení ovladače ...
 • Testování analogových obvodů 

  Váško, Ondřej
  Hlavním cílem práce je seznámit se problematikou testování analogových lineárních obvodů z hlediska diagnostikování jednotlivých součástek, u kterých chceme ověřit jejich nominální hodnotu. Pro práci bylo nutné se seznámit ...
 • Univerzální rotátor pro ornitologická pozorování 

  Tesař, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro plašení ptáků při ornitologických pozorováních. Zařízení umožňuje naklápění, otáčení a reprodukci hlasu umístěného zvířete a je dálkově ovládáno pomocí bezdrátových ...
 • Násobič kmitočtu 

  Šlesingr, Jiří
  Tato práce je zaměřena na možnosti realizací násobičů kmitočtu a jejich použití v praxi. Spolu s rozdělením násobičů jsou uvedeny jejich základní parametry, které jsou důležité pro výběr vhodného násobiče. Z nabízených a ...
 • Řízení světelné a efektové techniky 

  Nedoma, Jakub
  Cílem mé bakalářské práce bylo navržení a výroba mixážního pultu pro řízení zábavní světelné a efektové techniky (RGB světel, mlhy, laserů a dalších), pultu, který je kompatibilní s veškerou digitální efektovou technikou ...
 • Kytarový procesor 

  Novák, Jakub
  Analogové efekty jsou nedílnou součástí moderního muzikanta. Postupující doba nutí hráče na kytaru obměňovat a vytvářet nové tóny linoucí se z jejich hudebních aparatur. To se bohužel nepodaří pomocí pouze jednoho efektu, ...
 • Koncentrátorové fotovoltaické systémy 

  Straškraba, Vojtěch
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá koncentrátorovými fotovoltaickými systémy. Je popsána historie jejich vzniku, vývoje a aplikace, princip činnosti a popis technologie konstrukcí, optiky, speciálních fotovoltaických ...
 • Návrh nabíjecího ústrojí baterií s balancerem 

  Paták, Michal
  Tento semestrální projekt pojednává o nabíjení baterií. V projektu jsou popsány vlastnosti a možnosti nabíjení lithiových a olověných baterií. Nabíječ je nezávislý na vstupním napětí a šetrně by měl nabíjet baterie. Kvůli ...
 • Systém pro monitorování činnosti uživatele 

  Yeftsifeyeu, Aliaksandr
  Bakalářská práce popisuje možnosti programů pro záchyt stisků kláves (keyloggerů) různého typu. Jsou-li tyto program nasazeny ilegálně, mohou být příčinou finančních a jiných ztrát. Obrana proti tomuto druhu monitorovacího ...
 • Herní konzole s 8bitovým procesorem 

  Vitko, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj aplikací pro herní konzolu. Aplikace jsou programovány v jazyce symbolických adres a v jazyce C. Konzolu tvoří 8-bitový mikroprocesor AVR ATmega32, monochromatický LCD displej s ...
 • PLC řídící systém pro manipulační rameno 

  Slavík, Miroslav
  V této práci je řešena automatizační úloha řízení manipulačního ramene pomocí řídícího systému Siemens Simatic 200 v prostředí MicroWin. Pohyb jednotlivých částí ramene zajišťují servopohony. Připojení servopohonů k PLC ...
 • Výroba elektrické energie a tepla z bioplynu 

  Inwald, Jan
  Cílem práce je popsat nové možnosti využití bioplynu pro výrobu elektrické a tepelné energie a navrhnout takové technologické řešení.
 • Moduly pro synchronizaci měřicích zařízení s galvanickým oddělením 

  Petr, Ondřej
  Cílem této práce bylo seznámit se s možností přenosu vysokofrekvenčních signálů pomocí optických kabelů a návrh synchronizačních modulů k přenosu referenčního signálu, tak aby zdroj i přijímač tohoto signálu byly časově ...
 • Počítačem řízený PLL syntezátor 

  Málek, Miroslav
  Cílem této práce je realizovat počítačem řízený PLL syntezátor využívající rozhraní USB. Pro připojení PLL syntezátoru k počítači byl použit integrovaný obvod FT232RL. Následně byl vyvinut obslužný software pro programování ...
 • Generátor pulsů pro georadar 

  Martínek, Luděk
  Tato práce se zabývá problematikou podpovrchového georadaru. Nejprve se zabývá popisem elektromagnetického pole jeho matematickým popisem. Poté se zabývá měřením elektromagnetických pulsů a jejich zpracováním podpovrchovým ...
 • Datové úložiště SAN 

  Pružinský, Ján
  Cieľom tejto práce bolo oboznámiť sa s protokolom iSCSI a s jeho implementáciou do SAN siete. Na začiatku je teoretický rozbor dátového úložiska SAN, popis jeho jednotlivých častí, k čomu slúži a jeho implementácia v sieti. ...
 • Reálná propustnost zařízení pracujících na standardu 802.11n 

  Vágner, Adam
  Wi-Fi sítě a obecně jakákoliv moderní bezdrátová technologie funguje v případě, že je s ní správně zacházeno. V současné době při tak velké koncentraci bezdrátových sítí je znalost problematiky bezpodmínečnou nutností. ...