Poslední příspěvky

 • Návrh změn v informačním systému Regionální rozvojové agentury 

  Komárek, Jan
  Bakalářská práce analyzuje stav současného informačního systému Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, která v současné době prochází reorganizací a změnou vedení. Současný systém je neefektivní, nevhodně organizovaný ...
 • Návrh databáze pro firmu Znakom s.r.o. 

  Urban, Jan
  Moje práce se zabývá návrhem relační databáze zakázek pro firmu Znakom s.r.o. v programu MS Access.
 • Internetová reklama pro MSP 

  Molnár, Peter
  Cielom práce je poukázať na hlavné formy internetovej reklamy, ktoré sa používajú pri reklamných kampaniach. Dalšími cielmi je poukázať na využitie internetovej reklamy z pohladu MSP ako aj návrh reklamnej kampane za ...
 • Návrh na minimalizaci daňového zatížení při zdaňování zahraničních cenných papírů 

  Flídrová, Lucie
  Ve své práci jsem se zabývala zdaňováním cenných papírů, respektive akcií. Práce popisuje druhy výnosů, seznamuje se zákonnou úpravou a navrhuje optimalizaci daňového zatížení.
 • Návrh na optimalizaci nepřímých administrativních nákladů zdanění v podniku 

  Cabala, Martin
  Tato práce zkoumá nepřímé administrativní náklady zdanění. To jsou ty náklady, které je potřeba vynaložit v souvislosti s odevzdáním daně. Výčet těchto nákladů bude aplikován pro potřeby optimalizace v konkrétním podniku. ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Hrušovany u Brna 

  Meluzínová, Jana
  Cílem této práce je provést analýzu rozpočtů obce Hrušovany u Brna v letech 2003 až 2006. Na základě provedeného rozboru navrhnout změny v plnění rozpočtových opatření v souladu s vývojovým trendem. Dalším záměrem je ...
 • Návrh opatření na snížení ztrát plynoucích z kurzových rozdílů ve společnosti ADAMIK Trade, s.r.o. 

  Hupková, Aneta
  Práce se zabývá problematikou kurzových rozdílů v účetnictví. Práce je především zaměřena na možnosti předcházení ztrátám plynoucím z kurzových rozdílů pomocí využití finančních derivátů a zachycení těchto finančních ...
 • Návrh na zavedení systému environmentálního managementu 

  Zvejšková, Michaela
  V bakalářské práci se zabývám zaváděním a certifikací systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a jeho integrací co stávajícího systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 ve ...
 • Model efektivní marketingové komunikace na veletrzích a výstavách 

  Hraběová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem efektivní realizace veletržní expozice společnosti Konica Minolta spol. s r.o. Jejím obsahem je komplexní příprava firmy na oborový veletrh „EmbaxPrint“ tak, aby její účast byla maximálně ...
 • Problematika péče o zaměstnance společnosti HP Konzult spol. s r.o. 

  Procházka, Ondřej
  Obsahem bakalářské práce je posouzení systému péče o zaměstnance včetně poskytování zaměstnaneckých výhod ve vybraném podniku, zjištění jeho nedostatků a návrhy opatření vedoucích ke zlepšení tohoto systému.
 • Návrh změn informačního systému firmy Eisberg, a.s. 

  Sichler, Marek
  Moje práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy EISBERG, a.s. Na základě získaných informací navrhnu, který modul systému je potřeba rozšířit, popřípadě předložím návrh na reorganizaci postupu a úkonu v ...
 • Elektronické formy marketingu 

  Učeň, Michal
  Předmětem bakalářské práce je definování a podrobný popis stávajících forem elektronického marketingu a analýza jejich účinnosti v souvislosti se záměry propagace. Bakalářská práce je zpracována bez stěžejní účasti konkrétního ...
 • Návrh počítačové sítě podniku 

  Jelínek, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh počítačové sítě v podniku. Součástí práce je analýza současných a budoucích nároků firmy na komunikaci a jejich řešení.
 • Bezpečnostní politika společnosti 

  Novotná, Ivana
  Předkládaná bakalářská práce komplexně analyzuje problematiku IT bezpečnosti konkrétního českého podniku střední velikosti, a navrhuje rovněž ucelené řešení této problematiky včetně praktické implementace. Vzhledem k rozsahu ...
 • Ochrana osobních údajů v informačním systému 

  Opletalová, Vendula
  Pojmy osobní údaje a ochrana osobních údajů doprovázejí běžný společenský život v České republice teprve pár let. V oblasti ochrany osobních údajů je nutné přijímat opatření k zamezení zneužití osobních údajů a tím se ...
 • Využití výpočetní techniky pro optimalizaci money managementu 

  Michalko, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je návrh aplikace na podporu investorů obchodujících na akciových a komoditních burzách. Práce je primárně určena pro individuální investory, ale může být využitá i jinými mikroekonomickými ...
 • Zavádění počítačové sítě v relaxačním centru 

  Nejezchleb, David
  Práce řeší návrh počítačové sítě a kamerového systému v relaxčním centru dle požadavků provozovatele centra.
 • Analýza vybraných podnikových procesů v malé firmě 

  Masaříková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou informačně-komunikačního procesu v malé firmě. Zjednodušení procesu průběhu objednávky podnikem. Návrh objednávkového formuláře graficky a diagramem, pro již existující webové stránky ...
 • Návrh informačního systému pro technické služby a správu a údržbu silnic 

  Junek, Martin
  Tato práce se zabývá informačními technologiemi pro firmy s velkými vozovými parky, technické služby a správy a údržby silnic. Jejich sledování, kontrolu a vytváření účetních výstupů vyplívajících z jejich provozu.
 • Tvorba webové prezentace firmy 

  Horna, Michal
  Moje práce se zabývá návrhem internetových stránek pro propagační účely firmy. Obsah práce je zaměřen na celkový proces tvorby webových stránek od zahájení a zpracování projektu, přes tvorbu stránek až po jejich doladění ...

Zobrazit další