Now showing items 1-20 of 215

 • Algoritmizace výpočtu odložené daně z příjmů 

  Staňková, Svatava
  Tato práce se zabývá algoritmizací výpočtu odložené daně z příjmů. Účetním jednotkám jsou doporučeny jednotlivé kroky výpočtu a následné zaúčtování odložené daně z příjmů.
 • Analýza a návrh Open Source řešení pro malé a střední firmy 

  Veselý, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je popsat současnou softwarovou situaci v okruhu malých a středních firem a ukázat možnosti Open Source oproti aplikacím s uzavřeným zdrojovým kódem. Na základě testování a studie jsou objasněny ...
 • Analýza bodu zvratu firmy 

  Řezníček, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bodu zvratu ve firmě XY s.r.o. Na základě analýzy bodu zvratu ve spojení s hodnocením ekonomické situace prostřednictvím finanční analýzy sestavím návrh na zlepšení ekonomické situace ...
 • Analýza financování výstavby nájemních bytů v obci Janov 

  Prchalová, Pavlína
  Tato práce se zabývá analýzou financování výstavby nájemních bytů v obci Janov. V první části bakalářské práce posuzuji postavení obce, její charakteristiku a popisuji právní postavení obce. Ve druhé části práce definuji ...
 • Analýza problémů při uplatňování odpočtu DPH 

  Moravec, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problémů při uplatňování odpočtu daně z přidané hodnoty. Uvádí druhy daní v České republiky a podrobně rozebírá problematiku zákona o DPH. Na základě praktických příkladů poukazuje ...
 • Analýza společnosti Seznam.cz a.s. pomocí časových řad 

  Svoboda, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá časovými řadami a jejich využití k vyhodnocení výkonnosti podniku. Společností vybranou pro aplikaci časových řad je Seznam.cz, a.s provozující internetový portál www.seznam.cz.
 • Analýza vybraného podniku 

  Svobodníková, Jana
  Tato bakalářská práce obsahuje rozbor povinných účetních výkazů vybrané firmy. Dále je vypracována SWOT analýza této firmy. Na základě závěrů provedených analýz jsou zpracována doporučení, která by mohla umožnit zlepšení ...
 • Analýza vybraných podnikových procesů v malé firmě 

  Masaříková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou informačně-komunikačního procesu v malé firmě. Zjednodušení procesu průběhu objednávky podnikem. Návrh objednávkového formuláře graficky a diagramem, pro již existující webové stránky ...
 • Analýza zdanění manželů v České republice a Švýcarské konfederaci 

  Tomanová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá daňovou problematikou. Vysvětluje, jak funguje metoda zdanění manželů v České republice a ve Švýcarské konfederaci. Metody v obou státech srovnává, vysvětluje jejich výhody a nevýhody a vyhodnocuje ...
 • Aplikace finanční podpory EU 

  Klusáková, Ivona
  Cílem bakalářské práce je vytvoření kulturního projektu pro příspěvkovou organizaci. Seznamuje s teoretickými poznatky z oblasti projektového managementu a neziskového sektoru. V praktické části se zaměřuje na postup ...
 • Celková analýza informačního systému Adamint včetně doporučení změn a vylepšení systému 

  Novotný, Tomáš
  V této práci je celkově analyzován informační systém Adamint. Systém Adamint byl vytvořen společností Noviko a.s. Další kapitolu tvoří situace na tuzemském i zahraničním trhu informačních systémů, včetně nových trendů, ze ...
 • Daňové a účetní aspekty přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. 

  Jankovič, Petr
  Práce se zabývá daňovými a účetními aspekty přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. Analyzuje současný právní stav upravující jednotlivé daňové režimy, nastiňuje rozdíly mezi nimi a poodkrývá možné problematické ...
 • Databázový systém pro oční optiky 

  Dlouhý, Lukáš
  Práce se zabývá vytvořením vhodného databázového systému pro konkrétní společnost, která prodává a vyrábí brýle. Soustřeďuje se na popis vývoje v jazyce SQL, HTML, PHP a také na strukturování databáze. Cílem práce je ...
 • Dopravní prostředek v podnikání - účetní a daňové aspekty 

  Zámková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku financování vozového parku společnosti, která se specializuje na poskytování služeb v oblasti komerční bezpečnosti, požární signalizaci a dálkové přenosy informací z těchto ...
 • Efektivnost investic při výrobě betonu 

  Dörflová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investic a analýzu faktorů, které efektivnost ovlivňují, v podmínkách společnosti TBG BETONMIX a.s. Teoretická část obsahuje obecné informace o investicích, zdrojích ...
 • Elektronické formy marketingu 

  Učeň, Michal
  Předmětem bakalářské práce je definování a podrobný popis stávajících forem elektronického marketingu a analýza jejich účinnosti v souvislosti se záměry propagace. Bakalářská práce je zpracována bez stěžejní účasti konkrétního ...
 • Elektronické obchodování na finančních trzích 

  Antoš, Milan
  Tato práce se zabývá analýzou elektronického obchodování na finančních trzích. Popisuje základní principy fungování některých elektronických transakčních mechanizmů, které jsou běžně aplikovány v reálném prostředí finančních trhů.
 • Elektronický obchod - jeho založenie, prevádzkovanie, propagácia a problémy s tým súvisiace 

  Vastušková, Valéria
  Predmetom bakalárskej práce je analýza a následné zhodnotenie efektívnosti spôsobu organizácie a súčasnej marketingovej stratégie internetového obchodu Petra computer s.r.o. Na základe získaných informácií tvorí výstup ...
 • Elektronický obchod pro vybranou firmu 

  Ivičič, Stanislav
  Práce je zaměřena na vytvoření návrhu elektronického obchodu pro konkrétní firmu, který bude dále použitelný jako aplikace k obchodování na internetu.
 • Evidence majetku prostřednictvím RFID 

  Černý, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabýva studiem moderní technologie čipů RFID a její aplikací na Fakultě podnikatelské v Brně. Hlavním cílem práce je využití této technologie k evidenci majetku jako náhrada za čárové kódy, která ...