Now showing items 1-1 of 1

  • Dielektrické vlastnosti tenkých vrstev oxidů niobu a tantalu 

    Abuetwirat, Inas Faisel
    Dielektrická relaxační spektroskopie je jednou z užitečných metod pro studium molekulární dynamiky materiálů. Díky nedávnému pokroku v přístrojové a měřicí technice je dnes možné získat dielektrické spektrum v širokém ...