• Uplatnění nástrojů a metod strategického řízení 

    Afonina, Anna
    Cílem disertace je ověřit existenci vztahu mezi využitím analytických nástrojů strategického řízení a výkonností podniků. Za tímto účelem bylo třeba nejdříve definovat množinu analytických nástrojů strategického řízení, ...