Now showing items 1-1 of 1

  • Fracture Behaviour of Steels and Their Welds for Power Industry 

    Al Khaddour, Samer
    Práce byla zaměřena na ověření platnosti koncepce master křivky pro hodnocení heterogenních svarových spojů, resp. teplotně stárnutých svarů. Současně bylo cílem disertace vyvinout kvantitativní model pro predikci referenční ...