Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování chemických procesů 

    Al Mahmoud Alsheikh, Amer
    V této práci je prezentována studie fragmentačního procesu zvolené molekuly a jeho vztah ke složení fragmentačních produktů. Práce je zaměřená na výpočet fragmentační energie molekuly pomocí ab initio kvantově chemických ...