Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávání výrazů v řeči pomocí mluvených příkladů 

    Fapšo, Michal
    Tato práce se zabývá vyhledáváním výrazů v řeči pomocí mluvených příkladů (QbE STD). Výrazy jsou zadávány v mluvené podobě a jsou vyhledány v množině řečových nahrávek, výstupem vyhledávání je seznam detekcí s jejich skóre ...