Now showing items 1-1 of 1

  • Proměna příměstských venkovských sídel 

    Ferenc, Jonáš
    Má práce se zaměřuje na příměstské vesnice (a nepřímo i vesnice vzdálenější větším městským celkům). Zkoumá jejich současnou podobu a historickou proměnu. Většina českých, moravských a slezských venkovských obcí se potýká ...