Now showing items 1-1 of 1

  • Pokročilé metody pro inverzní úlohy vedení tepla 

    Komínek, Jan
    Numerické simulace tepelných procesů jsou založeny na znalosti geometrie, materiálových vlastností, počátečních a okrajových podmínek. Masivnímu používání těchto simulací v hutním průmyslu (například pro simulaci tepelného ...