Now showing items 1-2 of 2

  • Autentizační protokoly a ochrana soukromí 

    Hajný, Jan
    Tato dizertační práce se zabývá kryptografickými prostředky pro autentizaci. Hlavním tématem však nejsou klasické autentizační protokoly, které nabízejí pouze ověření identity, ale tzv. atributové autentizační systémy, ...
  • Kryptografická ochrana digitální identity 

    Dzurenda, Petr
    Dizertační práce se zabývá kryptografickými schématy zvyšující ochranu soukromí uživatelů v systémech řízení přístupu a sběru dat. V současnosti jsou systémy fyzického řízení přístupu na bázi čipových karet využívány téměř ...