Now showing items 1-1 of 1

  • Autentizační protokoly a ochrana soukromí 

    Hajný, Jan
    Tato dizertační práce se zabývá kryptografickými prostředky pro autentizaci. Hlavním tématem však nejsou klasické autentizační protokoly, které nabízejí pouze ověření identity, ale tzv. atributové autentizační systémy, ...