Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické rozměření signálů EKG 

    Vítek, Martin
    Tato dizertační práce se zabývá detekcí komplexů QRS a rozměřováním signálů EKG. V teoretické části práce jsou popsány základy elektrokardiografie, přístupy detekce komplexů QRS, přístupy rozměřování EKG, standardní databáze ...