Now showing items 1-1 of 1

  • Vysokofrekvenční pulsace při provozu vodní turbíny 

    Kubálek, Jiří
    Tato práce se zabývá problematikou modelování vysokofrekvenčních pulsací v čerpadlových turbínách, které způsobují vysokocyklické namáhání víka, spirály, rozváděcího a oběžného kola. Jsou zde navržena řešení pomocí přenosových ...