Now showing items 1-2 of 2

  • Čerpadlo s difuzorem s použitím stochastických lopatek (oběžné kolo i difuzor) 

    Dobšáková, Lenka
    Tato dizertační práce se zabývá studiem nerovnoměrné lopatkové mříže u odstředivých čerpadel. Vliv nerovnoměrné lopatkové mříže je zkoumána u oběžného i rozváděcího kola. Nerovnoměrné lopatkování kol čerpadla je v této ...
  • Vysokofrekvenční pulsace při provozu vodní turbíny 

    Kubálek, Jiří
    Tato práce se zabývá problematikou modelování vysokofrekvenčních pulsací v čerpadlových turbínách, které způsobují vysokocyklické namáhání víka, spirály, rozváděcího a oběžného kola. Jsou zde navržena řešení pomocí přenosových ...