Now showing items 1-1 of 1

  • Optimální metody řízení energetické spotřeby budov 

    Kaczmarczyk, Václav
    S klesajícími zásobami fosilních paliv a zvyšujícím se tlakem na využívání energie vyrobené z obnovitelných zdrojů roste potřeba integrace těchto těžko predikovatelných zdrojů do elektrizační soustavy. Současně dochází ke ...