Now showing items 1-1 of 1

  • Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií 

    Čudek, Vladimír
    Tato práce se zabývá využitím spektroskopické reflektometrie v oblasti studia mazacích filmů v EHD kontaktu. Jedná se o optickou metodu, pomocí které je možné studovat u tenkých vrstev jejich tloušťku i index lomu. Hlavní ...