Now showing items 1-1 of 1

  • Metody speciační analýzy sloučenin arsenu. 

    Navrátilová, Jana
    Speciační analýza arsenu v různých matricích s využitím HPLC/ICPMS byla předmětem této práce. Toxicita arsenu závisí na oxidačním stavu a formě, ve které je přítomen. Znalost zastoupení specií arsenu je nutná k hodnocení ...