Now showing items 1-1 of 1

  • Regulovaná produkce a biodegradace vybraných typů biomateriálů 

    Obruča, Stanislav
    Předložená disertační práce se zabývá studiem produkce a degradace polymerních materiálů s využitím mikroorganismů. Hlavní pozornost je upřena ke studiu produkce polyesterů bakteriálního původu - polyhydroxyalkanoátů. Tyto ...