Now showing items 1-1 of 1

  • Neuronové sítě v inerciálních navigačních systémech 

    Tejmlová, Lenka
    Disertační práce je zaměřena na oblast inerciálních navigačních systémů a systémů, které pro odhad polohy používají pouze výpočty. Důležitým faktem v dané problematice je vysoká nepřesnost určení polohy při střednědobém a ...