Now showing items 1-1 of 1

  • Motor-generátor s axiálním tokem pro hybridní autobus 

    Odvářka, Erik
    Tato dizertační práce se zabývá návrhem původního motor-generátoru s axiálním tokem a buzením permanetními magnety, zkonstruovaným specificky pro hybridní elektrický autobus. Návrhové zadání pro tento stroj přineslo ...