Now showing items 1-2 of 2

  • Matematický model kotle na biomasu pro účely řízení 

    Máša, Vítězslav
    Práce se zabývá vytvořením dynamického matematického modelu biomasového kotle jako regulované soustavy a praktickým využitím tohoto modelu. V úvodní části práce je představena problematika energetického využívání biomasy ...
  • Řešení spojitých systémů evolučními výpočetními technikami 

    Lang, Stanislav
    Práce je věnována problematice řešení spojitých systémů evolučními výpočetními technikami. Evoluční výpočetní techniky spadají do oblasti studia softcomputingu, jedná se o pokročilé optimalizační metaheuristiky, které se ...