Now showing items 1-1 of 1

  • Lidé, moc a architektonické ideologie 

    Kristek, Jan
    Tato práce si klade za cíl vytvořit klasifikaci některých současných myšlenkových proudů v architektuře a urbanismu, zejména pak jejich vztah k utváření veřejného prostoru. Obecně zkoumá myšlenkové a ideové pozadí jednotlivých ...