Now showing items 1-1 of 1

  • Overcomplete Mathematical Models with Applications 

    Tonner, Jaromír
    Chen, Donoho a Saunders (1998) studují problematiku hledání řídké reprezentace vektorů (signálů) s použitím speciálních přeurčených systémů vektorů vyplňujících prostor signálu. Takovéto systémy (někdy jsou také nazývány ...